Varianta 74 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV074P1

Biologie2009vegetalaV074P2

Biologie2009vegetalaV074P3

Subiectul 1:
A) cloroplastele, clorofilă
B) 1.d 2.a 3.b
C) 1.c 2.a 3.b 4.c 5.b
D) 1.f 2.a 3.f 4.a 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f Stomacul participă la digestie prin secreția de suc gastric – Pancreasul participă la digestie prin secreția de suc pancreatic.
Varianta de enunț corectă: 3.f În România, tisa și laricele (zada) sunt gimnosperme ocrotite prin lege.

Subiectul 2:
A1
a) Componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare este nucleul.
b) Nucleul este alcătuit din:
– membrană nucleară, dublă, prevăzută cu pori,
– citoplasmă nucleară (carioplasmă), care conţine crdmatină, din care, pe durata diviziunii celulare, se individualizez cromozomii,
– unul sau doi nucleoli.
c)Ambele organite sunt delimitate de o membrană dublă. Ambele organite conţin ADN propriu.
Mitocondriile conţin enzime care intervin în respiraţia celulară (oxido-reducătoare), cloroplastele conţin clorofilă. Membrana internă a cloroplastelof formează tilacoide, iar cea a mitocondriilor formează criste.

A2
a) Ciclul celular reprezintă ansamblul de transformări care se produc din momentul formării celulei prin diviziune până în momentul unei noi diviziuni a celulei.
b) În timpul metafazei I şi II, prin dispunerea cromozomilor în planul ecuatorial al celulei se formează placa metafazică. în metafaza I cromozomii sunt bivalenţi (sau tetrade cromatidice), sau omologi (unul moştenit de la tată, celălalt de la mamă), iar în metafaza II cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi).
c) Variantă de text: Interfaza cuprinde perioada presintetică. perioada de sinteză, (pe durata căreia se dublează cantitatea de ADN şi încep să se condenseze cromozomii bicromatidici) şi perioada postsintetică.

B
a) Genotipul plantelor heterozigote este Aa.
b) Genotipul gârneţilor formaţi de plantele heterozigote este: Aa.
c)Raportul de segregare după genotip: 1:2:1.
Raportul de segregare după fenotip: 3:1.
Genotipul plantelor albe este aa.

Gameți A a
A AA Aa
a aA aa

Raportul de segregare după genotip: 1 homozigot dominant (AA): 2 heterozigot (Aa): 1 homozigot recesiv (aa)
Raportul de segregare după fenotip: 3 plante cu flori albastre: 1 plantă cu flori albe.

Subiectul 3:
1) Respiraţia aerobă reprezintă procesul prin care are loc oxidarea substanţelor organice, cu consum de oxigen, până la compuşi anorganici: H2O şi CO2.
Procesul are loc conform ecuaţiei:
Substanţe organice + O2 -> CO2 + H2O + energie.
2) Respiraţia anaerobă reprezintă procesul de degradare parţială a substanţelor organice, în absenţa oxigenului şi cu producerea unei cantităţi mici de energie.
Ecuaţia respiraţiei anacrobe:
substanţă -> produs + CO2 + energie
organică intermediar organic
Un exemplu de organism care respiră anaerob: drojdia de vin, drojdia de bere, bacterii lactice (Streplococcus laclis, Laclobacilus bulgaricus).
3) În fotosinteză se produc O2 şi substanţe organice, care sunt folosite de către organismele vii în procesul respiraţiei. Plantele realizează fotosinteză din CO2, H2O şi săruri minerale.
4) În timpul inspiraţiei, diafragma se contractă, se deplasează baza cavităţii toracice spre abdomen, muşchii intercostali rotesc coastele, iar sternul se depărtează faţă de coloana vertebrală. Ca urmare a acestor procese, volumul cavităţii toracice creşte, presiunea intrapulmonară scade sub nivelul celei atmosferice, iar aerul pătrunde în plămâni.
5) Drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator: cavităţi nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii, plămâni, perete alveolo-capilar, capilare. La nivelul capilarelor are loc schimbul de gaze, adică CO2, adus din ventriculul drept al inimii prin artera pulmonară, trece din sânge în alveolă iar O2 trece din alveolă în sânge. Sângele îmbogăţit în O2 este transportat prin venele pulmonare în atriul stâng al inimii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 8 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.