Varianta 76 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV076P1

Biologie2009vegetalaV076P2

Biologie2009vegetalaV076P3

Subiectul 1:
A) abdominală, nefroni
B) 1.a 2.b 3.c
C) 1.c 2.b 3.a 4.b 5.c
D) 1.a 2.a 3.a 4.a 5.f 6.f
Varianta de enunț corectă: 5.f Cloroplastele sunt sediul fotosintezei – Mitocondriile sunt sediul respirației celulare.
Varianta de enunț corectă: 6.f Dublarea cantității de ADN are loc pe durata interfazei.

Subiectul 2:
A1
a) Celule rezultate în urma meiozei sunt haploide, cu un număr n de cromozomi.
În urma fecundației rezultă zigotul, care este o celulă diploidă, cu un număr de 2n de cromozomi.
b) Mitoza se finalizează cu formarea celulelor diploide, iar meioza cu formarea celulelor haploide.
În mitoză nucleul se divizide o singură dată, iar în meioză nucleul se divide de două ori.
c) schema mitozei pentru o celulă-mamă cu 2n = 16

2n=16
2n=16 2n=16 2n=16
2n=16 2n=16
2n=16

schema meiozei pentru o celulă-mamă cu 2n=16

2n=8
2n=16 2n=8 2n=8
2n=8 2n=8
2n=8

A2
a) Sunt monocotiledonate: grâul, laleaua, porumbul, ceapa, ovăzul etc.
Sunt dicotiledonate: stejarul, mazărea, florea-soarelui, varza
b) Cloroplastul este delimitat de o membrană dublă, cea internă, formează tilacoide. Prezintă o stromă ce conține ADN.
c) Variantă de text: Fructele tomatelor se numesc bace și conțin celule bogate în cromoplaste și substanțe nutritive.

B
a) – genotipul tatălui: XhY
– genotipul mamei: XhX
– gameți tatălui: Xh, Y
– gameți mamei: Hh, X

b) – genotipul copiilor sănătoși: XhX, XY
– probabilitatea (%) de apariție a copiilor sănătoși – 50%
c) Daltonismul are același mod de transmitere ca și hemofilia
Întrucât tatăl, fiul și una dintre fiice au hemofilie, cealaltă fiică însă este sănătoasă, rezultă că genotipul tatălui este XhY, iar cel al mamei este XhX
Copiii sănătoși sunt în proporție de 50% și au genotipul XY, iar fetele XhX sunt sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie

Gameți mamei/tatalui Xh Y
Xh XhXh XhY
X XXh XY

Subiectul 3:
1) La angiosperme, reproducerea poate li sexuală şi asexuată.
Reproducerea sexuată reprezintă funcţia organismelor vii de a se reproduce prin fecundaţia a doi gameţi de sex opus. Reproducerea asexuată reprezintă funcţia organismelor vii de a se reproduce fără fecundaţie.
2) Stolonii (tulpini târâtoare) se întâlnesc la căpşun, zmeur, fragi şi Chlorophytum.
Bulbii se întâlnesc la lalea, zambilă, narcisă, ceapă, usturoi.
Tuberculii se întâlnesc la cartof.
Irisul, menta prezintă rizomi (tulpini subterane).
3) Fecundaţia reprezintă procesul de contopire a gametului; feminin (oosfera) cu cel masculin (spermatia), în urma căruia rezultă zigotul – celula ou.
4) Sămânţa reprezintă rezultatul creşterii ovulului în jurul embrionului. Componentele sale sunt: tegumentul seminal, embrionul, cndospermul. Cireşul, floarea-soarelui, grâul prezintă fructe cu o singură sămânţă. Fructul de cireş este drupă simplă, cel de floarea-soarelui este achenă, iar cel al grâului este cariopsă.
5) Fructele conţin ţesuturi moi, bogate în substanţe organice nutritive, rezultate în urma procesului de fotosinteză. Substanţele nutritive au rolul de a atrage consumatorii, care se hrănesc cu fructele, dar contribuie şi la răspândirea lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 2 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.