Varianta 77 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV077P1

Biologie2009vegetalaV077P2

Biologie2009vegetalaV077P3

Subiectul 1:
A) plante, neînchisă
B) 1.c 2.b 3.d
C) 1.a 2.a 3.b 4.a 5.a
D) 1.a 2.a 3.a 4.f 5.a 6.f
Varianta de enunț corectă: 4.f Meristemele aplicate asigură creșterea în lungime a tulpinii.
Varianta de enunț corectă: 6.f Fermentația alcoolică este un proces de respirație anaerobă.

Subiectul 2:
A1
a) Reticulul endoplasmatic rugos și nucleul au rol în sinteza proteinelor.
b) Organitul celular, specific celulei vegetale, care depozitează substanţe organice este leucoplastul. în funcţie de natura chirilică a acestor substanţe, leucoplastele pot fi: amiloplaste (depozitează amidon), proteinoplaste (depozitează proteine), oleoplaste (depozitează lipide).
c) Membrana celulară este un dublu strat fosfolipidic, prezentând: lipide, proteine şi glucide.
Fosfolipidele formează un dublu strat. Părţile hidrofile sunt orientate spre exterior, în contact eu proteinele şi formează legături de hidrogen cu apa. iar cele hidrofobe vin în contact între ele, fiind orientate una spre cealaltă, respingând astfel aţ Proteinele sunt dispuse pe faţa intemă sau externă a membranei, precum şi transmembranar. Reprezintă componenta funcţională a membranei, având roluri de: receptor, canale, enzime. markeri, de susţinere.
Glucidele se ataşează dc proteine sau de fosfolipide.

A2
a) Codominanţa reprezintă fenomenul de interacţiune între gen alele dominânte, care coexistă şi sunt funcţionale, în urma căruia rezultă un genotip (LALB), respectiv un fenotip nou – grupa de sânge AB(IV).
b) Genotipul mamei: LA1, gameţii formaţi au genotipul: LA. respectiv l.
Genotipul tatălui: LBLB , gameţii formaţi au genotipul LB. Prin combinarea probabilistică a gameţilor, rezultă:

Gameți mamei/tatalui LB LB
LA LALB LALB
l LBl LBl

Procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţci. adifcă grupa AB. cu genotipul LALB este: 50% (1/2).
c)Variantă de text: în urma experienţelor de monohibritlare la mazăre, Mendel a demonstrat că toţi gameţii sunt puri din punct de vedere genetic.

B
a) Organismul AABBCc formează gameţi cu genotipul ABC, ABc.
Organismul aaBbCC formează gârneţi cu genotipul aBC, abC
b) Genotipul descendenţilor: AaBBCC,AaBbCC, aABBCc, AaBbCc
c) Procentul descendenților homozigoți pentru mărimea fructelor este 50%

Gameți parentali ABC ABc
aBC AaBBCC AaBBCc
abC AaBbCC AaBbCc

Descendenții homozigoți pentru mărimea fructelor au genotipul: aABBCC și aABBCc. Aceștia reprezintă 50% din descendență.

Subiectul 3:
1) Funcţiile sângelui sunt:
– de transport al elementelor figurate, al gazelor respiratorii (O2 şi CO2), substanţelor nutritive, substanţelor rezultate din activitatea celulelor, mesageri chimici, căldură.
– participă la apărarea imunitară,.
– asigură condiţii fizico-chimice relativ constante (homeostazie) pentru celulele organismului. Cele două componente principale sunt: plasma (55-60%) şi elementele figurate (40-45%).
2) Hematiile sunt celule care conţin hemoglobina, nu prezintă nucleu (la celelalte vertebrate prezintă nucleu) şi au formă de lentilă biconcavă.
Rolul lor este de a transporta gazele respiratorii (O2 şi CO2).
3) Leucocitele sunt celule lipsite de hemoglobina, dar cu nucleu. Au forme diferite.
Rolul lor este în realizarea imunităţii, adică de a recunoaşte şi distruge antigenele, prin fagocitoză sau prin producere de anticorpi.
4) Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate. Sunt fragmente celulare cu membrană şi cu citoplasmă, dar fără nucleu. Rolul lor este în coagularea sângelui.
5) Inima este situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni.
Inima prezintă:
• două atrii:
– atriul stâng, în care se deschid venele pulmonare, care transportă sânge cu O2,
– atriul drept, în care se deschid venele cave, care transportă sânge cu CO2
• două ventricule:
– ventriculul stâng, de unde porneşte artera aortă, care transportă sânge cu O2 de la inimă spre celulele corpului,
– ventriculul drept, de unde porneşte artera pulmonară, care transporta sânge cu CO2, de la inimă spre cei doi plămâni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *