Varianta 79 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV079P1

Biologie2009vegetalaV079P2

Biologie2009vegetalaV079P3

Subiectul 1:
A) plante, animale
B) 1.d 2.b 3.a
C) 1.c 2.b 3.a 4.d 5.a
D) 1.a 2.a 3.f 4.f 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 3.f Crossing-over-ul are loc ăe durata profazei – Reorganizarea învelișului nuclear are loc pe durata telofazei.
Varianta de enunț corectă: 4.f Radiațiile ionizate sunt agenți mutageni fizici – Unii coloranți sau unele antibiotice sunt agenți mutageni chimici.

Subiectul 2:
A1
a) Cele două tipuri de acizi nucleici sunt ADN și ARN.
ADN-ul conține informația ereditară a organismelor.
ARN-ul are rol esențial în sinteza proteinelor.
b) De ex: ribozomii, mitocondriile, cloroplastele, reticulul endoplasmatic rugos.
c)

A2
a) Eubacteriile prezintă membrană, citoplasmă, nucleoid, perete celular, flagel.
b) Bacteriile saprofite produc fermentații alcoolice, lactice, acetice, sunt descompunători în lanțurile trofice, sunt utilizate în industria textilă.
c) Variantă de text: Bacilul Koch este o bacterie parazită care afectează grav plămânii, producând tuberculoză.

B
a) Genotipurile gameților pe care îi formează individul AaBb sunt: AB, Ab, aB, ab.
b) Genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă: AABB, AABb. Proporția/ procentul descedenților din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă este ½ sau 50%.
c) Genotipul indivizilor care prezintă gena B în sare heterozigotă: AaBb, AABb. Proporția/procentul descendenților din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă este ½ sau 50%

Gameți parentali AB AB
AB ABAB ABAB
Ab AbAB AbAB
aB aBAB AaBBCc
ab abAB abAB

Subiectul 3:
1) Ţesutul reprezintă o grupare de celule interdependente care au aceeaşi origine, formă, structură şi funcţie.
Cele patru tipuri de ţesuturi animale sunt: epiteliale, conjunctive, muscular şi nervos.
2) Epiteliile de acoperire învelesc suprafeţe, formează epiderma, căptuşesc cavităţile tubului digestiv, căile respiratorii, inima, vasele de sânge. Epiteliile secretoare produc şi elimină substanţe. Epiteliile senzoriale conţin celule specializate în recepţionarea unoi stimuli şi transmiterea semnalelor către sistemul nervos central.
3) Epiteliul alveolar este format din celule foarte turtite. Este înconjurat de o reţea deasă de capilare sanguine, formând un perete (peretele alveolo-capilar) permeabil, foarte subţire.
4) Funcţiile pielii sunt: protecţie mecanică, protecţie biologică, izolare termică, reglarea temperaturii, excreție.
5) Maculele otolitice sunt receptorii pentru poziţie.
Maculele conţin celule senzoriale ciliatc. Cilii lor străbat un strat gelatinos. Deasupra lor se află grăuncioare de calcar (otoliţi). La baza
celulelor senzoriale se află dendrite neuronale.
Crestele ampulare sunt receptorii pentru rotaţie. Celulele senzoriale ale crestelor sunt ciliate. Cilii sunt incluşi într-o creastă gelatinoasă. La
baza celulelor senzoriale se află dendrite neuronale.
Schimbarea poziţiei corpului determină deformarea cililor maculelor.
Rotaţia capului determină deplasarea lichidului din canale (endolimfa), deformând creasta gelatinoasă cu cilii celulelor senzoriale.
Semnalele transmise de ambele tipuri de receptori sunt preluate de către dendritele unor neuroni, plasate la polul bazai al celulelor senzoriale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *