Varianta 8 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV008P1

Biologie2009vegetalaV008P2

Biologie2009vegetalaV008P3

Subiectul 1:
A) poziția, echilibrul
B) 1.c 2.d 3.b
C) 1.b 2.d 3.b 4.a 5.b
D) 1.a 2.a 3.f 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 3.f Cerebelul este situat dorsal față de trunchiul cerebral.
Varianta de enunț corectă: 5.f Organismele parazite se hrănesc cu substanțe organice din organisme vii, pe care le parazitează.

Subiectul 2:
A1
a) Sporozoare – plasmodiul malariei;
Alge – mătasea broaştei.
b) Ex: plasmodiul malariei este un organism imobil care are structura corpului mult simplificată şi se hrăneşte prin absorbţie ca mod de adaptare la viaţa parazită.
c) Ex: Plasmodiul malariei şi verzeala zidurilor sunt organisme unicelulare care se deosebesc prin capacitatea algei de a se hrăni autotrof la lumină.

A2
a) Ex: aparat Golgi, lizozomi, reticul endoplasmatic.
b) Lizozomii – rol în digestia intraoelulară;
Reticulul endoplasmatic rol în transportul intracelular.
c) Variantă de text: Centrozomii au rolul de a forma fusul de diviziune si lipsesc din ricuroni care nu se divid.

B
a) 60 : 12 = 5 generaţii în două luni; 120 : 12 = 10 ponte; 10x 200= 2000 ouă;
b) 70 x 200/100 = 140 de musculiţe 140 x 8 = 1120 cromozomi;
c) 4 cromatide; diviziune meiotică.

Subiectul 3:
1) Măduva spinării:
– localizare: canalul vertebral;
– organizare structurală: substanţă cenuşie la interior şi substanţa albă la exterior;
2) Ex: Componentele unui arc reflex medular somatic monosinaptic:
stimul: alungirea muşchilor care menţin poziţia corpului sub acţiunea gravitaţiei, percepută de proprioceptori:
– tipuri de neuroni implicaţi: unul senzitiv şi unul motor;
– centrul nervos: în coarnele ventrale ale măduvei spinării;
– efector: muşchiul alungit;
– răspunsul: contractia muşchiului care a fost alungit.
3) Funcţia reflexă:
– se realizează prin substanţa cenuşie;
– clasificarea reflexelor medulare:
– somatice monosinaptice (ex: reflexul rotulian) şi polisinaptice ( ex: reflexul de flexie);
– vegetative: (ex: vasoconstricţia);
4) Funcţia de conducere a măduvei spinării:
– substanţa albă;
– tipuri de căi de conducere: ascendente, senzitive şi descendente, motorii.
5) Monoplegie, tetraplegie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *