Varianta 84 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV084P1

Biologie2009vegetalaV084P2

Biologie2009vegetalaV084P3

Subiectul 1:
A) toracică, alveolă
B) 1.b 2.a 3.c
C) 1.b 2.b 3.c 4.b 5.a
D) 1.a 2.f 3.a 4.f 5.a 6.a
Varianta de enunț corectă: 2.f În procesul de expirație normală, se relazează mușchii intercostali și mușchiul diafragm.
Varianta de enunț corectă: 4.f Venele pulmonare transportă sângele oxigenat de la plămâni spre inimă – Arterele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni.

Subiectul 2:
A1
a)Mutaţia reprezintă fenomenul prin care se produc modificări în structura şi funcţiile materialului genetic fără ca acestea sa fie consecinţa recombinării genetice.
Exemplu de factori mutageni:
– fizici-radiaţiile;
– chimici – antibiotice; unele medicamente; pesticide; agenţi alkilanţi; analogi ai bazelor azotate etc.
– biologici – unele virusuri.
b) Daltonismul se caracterizează prin incapacitatea de a distinge culorile, în special roşu de verde.
Albinismul se caracterizează prin absenţa pigmentului melanic de la nivelul pielii, părului şi ochilor.
– daltonismul – mutaţie genică
– albinism – mutație genică.
c) – segmentul rezultat în urma deleţiei: a-b-c.
– segmentul rezultat în urma inversiei: a-b-e-d-c-f.

A2
a) Două ordine de amfibieni, de exemplu: Anure, Urodele.
b) Amfibienii prezintă respiraţie tegumentară şi pulmonară. în mediul acvatic se deplasează prin înot, iar în mediul terestru prin salt.
c) Variantă de text:
Broasca de lac este un tetrapod, legat de mediul acvatic prin respiraţie şi reproducere; larvele sale se dezvoltă prin metamorfoză.

B
a) tapele mitozei surit: profaza, metafaza, anafaza. tclofaza
– timpul necesar profazei: 60: 2 = 30 min.
– timpul necesar anafazei: 60 – (30+8+18) = 4 min.
b) 14 cromozomi
– cromozomi bicromatidici – în metafază
– cromozomi monocromalidici – în anafază.
c) 7 diviziuni
profază 60: 2 = 30 min.
anafază 60 – (30+8+18) = 4 min.

2n
2n 2n 2n
2n 2n
2n

1 celulă -> 2 celule -> 4 celule-> 8 celule 16 celule -> 32 cclule-> 64 celule -> 128 celule (în total 7 diviziuni).

Subiectul 3:
1) Respiraţia reprezintă procesul prin care un organism mobilizează energia stocată în substanţele organice, în vederea utilizării acesteia.
2) Respiraţia este de două tipuri: aerobă şi anaerobă. Respiraţia aerobă şe desfăşoară în prezenţa oxigenului, spre deosebire de respiraţia anaerobă, desfăşurată în absenţa acestuia.
Respiraţia aerobă degradează complet substanţele organice, rezultând produşi finali: CO2, apă şi o cantitate mare de energie. În cazul respiraţiei anaerobe, substanţele organice sunt oxidate parţial (în absenţa oxigenului), rezultând produşi intermediari – alte substanţe organice, alături de CO2 şi o cantitate mai mică de energie. Respiraţia anaerobă se întâlneşte la unele bacterii şi ciuperci (exemplu: drojdia de bere), ca şi în ţesuturile plantelor superioare, în anumite condiţii. Respiraţia aerobă se întâlneşte la celelalte organisme, de exemplu: organisme animale (pisica, lupul, broasca de lac etc.), vegetale etc.
3) Sistemul respirator al mamiferelor este alcătuit din căi respiratorii şi plămâni. Căile respiratorii sunt: cavitatea nazală, faringele, laringele, traheea, bronhiile.
Plămânii sunt localizaţi în cavitatea toracică, de-o parte şi de alta a inimii. Ei sunt acoperiţi de două foiţe, denumite pleure, între care se află lichidul pleural. Fiecare plămân este alcătuit din lobi, formaţi din segmente, acestea fiind alcătuite din lobuli.
4) Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: inspiraţia şi expiraţia. în timpul inspiraţiei, se contractă muşchii inspiratori (de exemplu: muşchii intercostali, diafragmul). Muşchii intercostali roiesc coastele, iar diafragmul determină coborârea bazei cavităţii toracice spre abdomen. Ca urmare, creşte volumul cavităţii toracice; scade presiunea intrapulmonară faţă de presiunea aerului atmosferic, iar aerul oxigenat pătrunde în plămâni.
în timpul expiraţiei, muşchii inspiratori sc relaxează; volumul cavităţii toracice revine la normal: presiunea intrapulmonară creşte faţă de presiunea aerului atmosferic; drept urmare, aerul neoxigenat este evacuat din plămâni.
5) Sistemul respirator este interconectat cu sistemul circulator. Acest fapt poate fi evidenţiat la mamifere la nivelul alveolelor pulmonare. Alveolele vin în contact cu capilarele sangvine, printr-o membrană foarte subţire, membrana alveolo-capilară, la nivelul căreia se realizează schimbul dc gaze respiratorii. Oxigenul din alveole trece în capilarele sangvine, iar CO2 trece din capilare în alveole. Globulele roşii din sânge asigură transportul gazelor respiratorii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *