Varianta 85 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV085P1

Biologie2009vegetalaV085P2

Biologie2009vegetalaV085P3

Subiectul 1:
A) folositoare, dăunătoare
B) 1.c 2.d 3.b
C) 1.b 2.a 3.c 4.d 5.c
D) 1.a 2.a 3.f 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 3.f Sepia și caracatița sunt cefalopode – Râma și lipitoarea sunt anelide.
Varianta de enunț corectă: 5.f În urechea medie a mamiferelor se află un lanț de tri osicioare: ciocan, nicovală și scăriță.

Subiectul 2:
A1
a) Trei grupe de păsări, de exemplu: falconiforme (păsări răpitoare de zi), anseriforme (ex.: găsea, raţa), cuculiforme, columbiforme (porumbelul), ciconifonne (barza), galiforme (ex.: găina, prepeliţa), paseriforme (ex.: rândunica, vrabia), strigi forme (răpitoare de noapte), pelecaniforme, sfenisciforme (pinguinii) etc.
b) – două adaptări ale păsărilor la zbor, de exemplu: transformarea membrelor anterioare în aripi; corpul aerodinamic; oase subţiri, pline cu aer (pneumatice); cutia toracică bine dezvoltată; prezenţa carenei la nivelul sternului; muşchii pectorali bine dezvoltaţi; sudarea vertebrelor din regiunea codală şi dorsală;
– tipul de respiraţie: respiraţie pulmonară;
– tipul de reproducere: reproducere sexuată.
c) – numirea unui mamifer adaptat la viaţa aeriană – exemplu: liliacul;
– două adaptări ale acestuia (de exemplu: oase subţiri, uşoare; pliul tegumemar care uneşte membrele anterioare, laturile corpului, membrele posterioare şi coada; prezenţa carenei etc.).

A2
a) Una din cele două legi mendeliene ale eredităţii, dintre:
– Legea purităţii gameţilor: gameţii sunt puri din punct de vedere genetic, adică ei conţin doar unul din factorii ereditari dintr-o pereche.
– Legea segregării independente a perechilor de caractere:
fiecare pereche de factori ereditari segregă independent de celelalte perechi de factori ereditari.

b)Definirea noţiunilor:
fenotip = totalitatea caracterelor morfologice, fiziologice, biochimice şi de comportament ale unui individ (rezultatul interacţiunii dintre genotip şi mediu), genotip = totalitatea factorilor ereditari (gene).
Explicaţia corectă de exemplu: două plante de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit deoarece gena care determină forma netedă a bobului (N) este o genă dominantă faţă de gena care determină bobul zbârcit (z), care este recesivă; genele dominante se manifestă la indivizii heterozigoţi; astfel, un individ homozigot NN şi unul heterozigot Nz, prezintă ambii acelaşi fenotip (bob neted).
c)Variantă de text:
Genele recesive nu se manifestă la indivizii heterozigoţi, ci doar în cazul indivizilor homozigoţi recesivi.

B
a) genotipul părinţilor:
XdX – mama
XY – tatăl
b) ceilalți descedenți posibili:
XdX – fată sănătoasă purtătoare
XX – fată sănătoasă
XY – băiat sănătos.

c) Procentul descendeților care manifestă boala: 25% (sau ¼)
(feminin) XdX x (masculin) XY (părinți)
Xd X X Y (gameți)
XdX XdY XX XY (F1)

Subiectul 3:
1) Definiţia ţesutului: grupări de celule interdependente care au aceeaşi origine, formă, structură şi funcţie.
2) După rolurile deţinute în organism, ţesuturile epiteliale se clasifică în:
– ţesuri epiteliale de acoperire, cu rol de protecţie sau absorbţie;
– ţesuturi epiteliale glandulare (secretoare), cu rol de sintetizare şi eliminare a unor substanţe cu diverse funcţii în organism
– ţesuturi epiteliale receptoare (senzoriale), cu rol de a percepe stiniiţli din mediu şi de a-i codifica în influxuri nervoase
3) Ţesuturile conjunctive sunt alcătuite din substanţă fundamentală, fibre de proteine şi celule de diferite forme.
După consistenţa substanţei fundamentale, ţesuturile conjunctive se clasifică în: ţesuturi conjunctive moi, semidure (cartilaginoase), dure (osoase) şi fluid
(sângele).
Sângele este un ţesut conjunctiv deoarece are cele trei elemente componente ale unui astfel de ţesut: substanţa fundamentală (plasma), celulele (elementele figurate) şi fibrele (proteinele din plasmă).
4) Două tipuri de fibre musculare: fibra musculară striată şi fibra musculară netedă Fibra musculară striată este alungită, are mai mulţi nuclei şi are miofilamentele contractile de actină şi miozină dispuse in sarcomere, ce îi conferă aspect striat. Fibra musculară netedă este fuziformă, are un singur nucleu şi are miofilamenteie contractile de actină şi miozină nearanjate în sarcomere, ce îi conferă aspect neted.
Fibra musculară striată intră în structura muşchiului scheletic. Fibra musculară netedă intră în structura peretelui stomacului, intestinului, vaselor de sânge, vezicii urinare
5) Neuronul generează şi conduce influxuri nervoase.
Prelungirile neuronilor sunt: axonul şi dendritele.
Corpul celular este constituit din membrană (neurilemă), citoplasmă (neuroplasmă), nucleu, corpusculi Nisll, neurofibrile, mitocondrii.
Corpii neuronilor alcătuiesc substanţa cenuşie a sistemului nervos, care
reprezintă centrii nervoşi ai reflexelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *