Varianta 86 [2009] Biologie Vegetala [Rezolvat]

Biologie2009vegetalaV086P1

Biologie2009vegetalaV086P2

Biologie2009vegetalaV086P3

Subiectul 1:
A) ficat, biliară
B) 1.a 2.d 3.c
C) 1.a 2.d 3.b 4.c 5.d
D) 1.f 2.a 3.a 4.a 5.f 6.a
Varianta de enunț corectă: 1.f În urma procesului de fotosinteză se formează substanțe organice.
Varianta de enunț corectă: 5.f Din grupul reptilelor fac parte: șopârlele, broaștele țestoare și crocodilii – Din grupul amfibienilor fac parte: broasca de lac, brotăcelul, tritonul, salamandra – Din grupul amfibienilor fac parte urodelele și amurele.

Subiectul 2:
A1
a) Numirea unui organism unicelular parazit și boala produsă de acesta:
-bacterii: bacilul Koch-tuberculoza; exemple de boli produse de bacterii parazite: leianos, pneumonie, meningită, diflcrie, sifilis, lepră, dizenterie, holera, tifos -proliste: plasmodiul malariei-malaria; Babesia-babesioze; Coccidiuin-coccidioze:
b) Precizarea modului de hrănire şi de înmulţire:
-alge uniceluiare: hrănire: autotrof (fotosinteză); înmulţire: asexuată şi sexuată
– bacterii: hrănire: autotrof (chemosinteză sau fotosinteză) și heterotrof (saprofit sau parazit); înmulţire: asexuată
c) – enunţarea a două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită(de exemplu: structura corpului simplificată; lipsa organitelor de mişcare; lipsa vacuolelor contractile; hrănire prin absorbţie, formarea de spori de rezistenţă etc.).

A2
a) Polidactilia – prezenţa unor degete suplimentare
Albinismul – absenţa pigmentului melanic din piele, păr şi ochi
Anemia falciformă – prezenţa unor globule roşii în formă de seceră
b)- maladii ereditare recesive: hemofilia, daltonismul
– tipul de cromozomi afectaţi: cromozomul X / cromozomii de sex (heterozomii).
c)Variantă de text:
Mutaţiile genomlce pot afecta aulozomii sau heterozomii, ducând adesea la apariţia unui sindrom foarte grav, iar alteori având efect letal.

B
a) fenotipul şi genotipul părinţilor:
-> grupa A – LAl
-> grupa B – Lbl
b) genotipul copiilor: ll, LBl; LAl, LALB.
c) ambii părinţi sunt heterozigoţi.

LAl x LBl (părinți)
LA l LB l (gameți)
LALB LAl LBl ll (descendenți F1)

Subiectul 3:
1) Nutriţia autotrofă reprezintă procesul prin care organismele sintetizează substanţe organice, pornind de la substanţe anorganice. Nutriţia heterotrofă este procesul prin care organismele se hrănesc cu substanţe organice produse de alte organisme.
2) Folosinteza este procesul prin care organismele care conţin pigmenţi asimilatori îşi sintetizează substanţele organice, pornind de la substanţe anorganice, în prezenţa luminii. La plante, organul specializat pentru desfăşurarea fotosintezei este frunza. Componentul celular în care se desfăşoară fotosinteza se numeşte cloroplast. Ecuaţia chimică a fotosintezei este următoarea:
CO2 + H2O + săruri minerale (+lumină, clorofilă) => substanţe organice + O2
3) Există numeroase organism* parazite, ca de exemplu: bacterii, ciuperci (de exemplu: rugina grâului), plante (ex.: cuscuta, muma pădurii), animale parazite (tenia, limbricul etc.). – Plantele parazite prezintă prelungiri, denumite haustori, care ajung în vasele conducătoare ale plantei gazdă şi extrag substanţe organice. Aceste plante şi-au pierdut clorofila.
4) Definiţia digestiei: transformările mecanice (mărunţire), fizice (dizolvare, umectare) şi, mai ales, chimice (hidroliză) ale hranei, pentru ca substanţele nutritive complexe să fie transformate în substanţe simple, absorbabile Numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice, de exemplu: aminoacizi. monozaharide. acizi graşi, glicerol
5) Sistemul digestiv este alcătuit din tub digestiv şi glande anexe. Componentele tubului digestiv sunt: cavitate bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros. Glandele anexe sunt: glandele salivare, ficatul şi pancreasul.
Regimul de hrană al mamiferelor a impus dezvoltarea unor adaptări ale tubului digestiv la modul de hrănire. De exemplu, la carnivore, stomacul este voluminos, deoarece se hrănesc ocazional. De asemenea, mamiferele erbivore au stomac voluminos, deoarece hrana lor este in cantitate mare şi are o valoare nutritivă scăzută. Omnivorele prezintă un stomac de dimensiuni mai reduse, hrana lor fiind accesibilă şi avănd o valoare nutritivă satisfăcătoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.