Varianta 92 [2009] Geografie (Rezolvat)


Subiectul 1:
A.1. A – Norvegia; B – Slovacia;2. 5-Lisabona; 13-Kiev.
B.1.D;2. 4; 3. 14.
C.1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – b; 5 – a.
D.- deosebire: statului marcat, pe harta, cu litera F (Marea Britanie) are climat temperat-oceanic, pe cand statui marcat, pe harta, cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperat-continental si subpolar Tn nord;
– deosebire: Tn statui marcat, pe harta, cu litera F bat vanturile de vest, iar Tn statui marcat, pe harta, cu litera H bat crivatul si vanturile reci, polare;
– deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat, pe harta, cu litera F (1000 – 2000 mm/an), Tn timp ce Tn statui marcat, pe harta, cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an).
E.- relieful este accidental si acoperit de ghetari;
– substratul prezinta gheturi perene.

Subiectul 2:
A.1. F – Podişul Mehedinţi; H – Podişul Bârladului; 2.1 – Botoşani; 6 – Deva.
B.1.9; 2. Timiş; 3. D.
C.1. b; 2. b;3. b; 4. c; 5.d.
D.B – Podişul Dobrogei de Sud şi C – Grupa Munţilor Parâng:
– deosebire: Podişul Dobrogei de Sud se încadrează la etajul climatic de câmpie, iar Grupa Munţilor Parâng se încadrează la etajul climatic de munte.
– deosebire: temperatura medie anuală are valori de 10 -11 °C în Podişul Dobrogei de Sud, iar în Grupa Munţilor Parâng valoarea este cuprinsă între -2 °C şi 6 °C;
– deosebire: în Podişul Dobrogei de Sud se resimt influenţe climatice pontice, iar în Grupa Munţilor Parâng influenţe climatice oceanice.
E.- poziţia geografică a României în Europa determină interferenţa nuanţelor climatice care se reflectă în interferenţa zonelor de vegetaţie – 2p;
– altitudinea reliefului determină etajarea biopedoclimatică începând de la cea. 800 m – 2p

Subiectul 3:
A.1. -12°C, februarie – 2p;
2. 17mm, februarie – 2p.
B.1.c;2. b ;3. a ;
C.1. Elveţia şi Austria; – 2p
2. Etna; – 1p
3. Napoli, Genova; – 2p
4. Tibru; – 1p
5. măslinul, citricele; – 2p
6. Sardinia şi Sicilia. – 2p
D.1. Europa de Nord, 16,7 loc/km2; Europa Centrală, 142,3 loc/km2 -2,26,1% -2p.
E.- poziţia geografică determină condiţii climatice aspre Tn Europa de Nord, puţin favorabile locuirii, comparativ cu Europa Centrală unde climatul temperat este favorabil locuirii – 2p;
– extinderea mare a tundrei, taigalei, solurilor podzollce slab fertile etc, determină densităţi mici ale populaţiei Tn Europa Nordică, în comparaţie cu Europa Centrală care dispune de resurse variate, soluri fertile care au favorizat concentrarea populaţiei şl densităţi mari – 2p.

Leave a Reply