Varianta 97 [2009] Geografie (Rezolvat)


Subiectul 1:
A.1. D-ltalia; I – Olanda;2. 3 – Praga; 9 – Minsk.
B.1. B-Iberica; 2. Vilnius; 3. Tamisa.
C.1-a;2-b;3-c;4-d;5-d.
D.- deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana, iar Tn Marea Britanie este tempera:-oceanica;
– deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna, iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului;
– deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 °C iarna si peste | 25 °C vara, iar Tn Marea Britanie de ~5 °C Tn sezonul rece si 20 °C Tn eel cald.
E.- latitudinea mare;
– Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune.

Subiectul 2:
A.1. B – Carpaţii Curburii, G – Câmpia de Vest;
2. 7 – Moldova, 9 – Sfântu Gheorghe.
B.1. Moldovei; 2. Podişul Getic; 3. Târgu Jiu.
C.1.a;2.d;3. a; 4. c;5.d.
D.- asemănare: ambele unităţi de relief, B – Carpaţii de Curbură şi H – Grupele Parâng ş Retezat-Godeanu, s-au format în orogeneza alpină;
– deosebire: în B – Carpaţii de Curbură predomină rocile sedimentare, iar în H – Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu predomină rocile metamorfice (şisturi cristaline);
– deosebire: în B – Carpaţii de Curbură altitudinile sunt mai mici (1954 m – Ciucaş) decât în H – Grupele Parâng şi Retezat- Godeanu unde altitudinile sunt mai mari (2519 m – Parâng) ş pronunţat relief glaciar.
E.1. creşterea economică.
2. suprapăşunatul.

Subiectul 3:
A.1. 8,5%, Irlanda.
2. -5,2V Bulgaria.
B.1. politici demografice pronataliste; 2.8,2; 3. emigraţia tinerilor.
C.1. Munţii Penini; – 1p
2. Tamisa; – 1p
3. cărbune, petrol; – 2p
4. petrochimie, construcţii de maşini; – 2p 5. Liverpool, Manchester, Glasgow; – 3p
6. Londra. – 1p
D.1. 27; – 1p
2. Germania, Franţa; – 2p
3. Suedia, Finlanda, Polonia. – 3p
E.- turism ;- transporturi.

Leave a Reply