Anatomie – Sistemul reproducator

Sistemul reproducător feminin
Sistemul reproducător feminin este format din organele genitale interne şi externe. Organele genitale interne: ovarele, trompele uterine, utrul, vaginul.

Ovarele sunt organe pereche, se află în pelvis pe cele două laturi ale uterului. Produc gârneţi feminini (ovuli) şi hormoni sexuali feminini. Au formă ovală. Partea centrală – zona medulară – este formată din ţesut consunctiv care conţine vase de sânge, vase limfatice, nervi. Partea exterioară, zona corticalâ este acoperită de epiteliu sub care se găsesc foliculii ovarieni. în perioada fecundă a vieţii femeii se maturează numai 300-400 de foliculi, producând gârneţii feminini, ovocite.

Foliculii ovarieni se găsesc în faze diferite ale dezvoltării: primordiar, primar inactiv, primar activ, matur.

Ciclul ovarian: faza foliculară maturarea unui folicul ovarian; ovulaţia, expulzarea ovulului în faza de ovocit secundar; faza Iuţeală, după ovulaţie foliculul se transformă în corp galben care produce hormonii progesteron şi estrogeni. Dacă nu a avut loc fecundarea, corpul galben se transformă după 10 zile în corp alb. Dacă ovulul a fost fecundat, corpul galben rămâne şi în prima treime a sarcinii are activitate endocrină intensă.

Trompele uterine se situază de cele două laturi ale uterului, fac legătura între ovare şi uter. Au rolul de a conduce ovulul expulzat spre uter.

Uterul este organ cavitar nepreche, se află în pelvisul minor între vezica urinară şi rect. Sub influenţa hormonilor ovarieni, în perioada fecundă a vieţii femeii, mucoasa uterină trece prin modificări ciclice. Ciclurile durează 28 de zile şi au trei faze: Faza menstruală – între prima şi a cincea zi – se elimină prin vagin stratul superficial al mucoasei uterine, atrofiată în urma nivelului scăzut de hormoni ovarieni, împreună cu o cantitate de sânge; faza de proliferare – între ziua 6 şi 13 mucoasa uterului se îngroaşă, se dezvoltă glandele şi vasele sanguine, în cea de-a 14-azi are loc ovulaţia; faza secretorie ţine din cea de-a 15-a zi până la cea de-a 28-a. în această perioadă, sub acţiunea progesteronului mucoasa uterului se îngroaşă la dublu şi produce o excreţie densă pentru primirea embrionului (nidaţie). Dacă nu a avut loc fecundarea, corpul galben de descompune, concentraţia de hormoni scade şi are loc menstruaţia.

Vaginul este un rogan cavitar, se găseşte în continuarea colului uterin.

Organele genitale externe: labiile mari, muntele lui Venus, labiile mici, clitorisul, orificiul vaginal.

Glandele mamare sunt glande accesorii ale aparatului genital feminin.

Funcţiile ovarelor:
• Ovogeneza. Oogoniile sunt celule 2n (diploide) conţinând 46 de cromozomi, se divizează mitotic, dau naştere la oocite primare 2n. în timpul ovulaţiei are loc prima fază a meiozei în urma căreia iau naştere oocite secundare n (haploide) (n = 23 cromozomi), care sunt expulzate în trompa uterină odată cu un polocit. Oocitul secundar trece prin faza a Il-a de meioză, ia naştere preoocitul (n) şi cel de-al doilea polocit. Preoocitul se transformă în ovul gata pentru fecundare (conţine 22 de autozome şi un heterozom X). Fecundarea este contopirea spermatozoidului şi ovulului dând naştere la un zigot 2n.
• Funcţia endocrină: Secreţia de estrogeni şi progesteron.

Sistemul reproductiv masculin
Organele genitale masculine sunt testiculele, căile spermatice, glandele anexe, organul copulator (penisul).

Testiculele se află într-o tunică albă de ţesut conjunctiv, care pătrunde în interior şi împarte testiculul în 200-300 de lobuli. La partea superioară, tunica se îngroaşă şi formează mediastinul. prin mediastin trec vase de sânge, nervi şi canale secretorii. în lobulii de formă piramidală se găsesc tubii seminiferi contorţi (1-4) în care se formează gârneţii masculini, spermatozoizii. în spaţiul interstiţial se găsesc vase de sânge, nervi, celule Leydig care produc hormoni androgeni.

Căile spermatice sunt: intratesticulare – tubi drepţi care se continuă în reţeaua testiculară; extratesticulare – 10-12 de canale eferente spre epididim unde se stochează spermatoizii maturi, canalul epididimar, canalul ejaculator care trece prin prostată şi ajunge în uretră.

Glandele anexe: veziculele seminale şi prostata. Lichidul secretat de veziculele seminale serveşte ca mediu de transport şi nutritiv pentru spermatozoizi. Prostata secretă un lichid lăptos care este componentă a spermei.

Penisul – este format din două corpuri cavernoase şi corpul spongios care înconjoară uretra.

Funcţiile testiculului:
• Spermatogeneza: In tubii seminiferi contorţi ai testiculului se găsesc spermatogoni având 2n cromozomi, care prin mitoză dau naştere la spermatocite primare 2n. Acestea după maturare se tansformă prin meioză în spermatocite secundare n (haploide). Acestea se transformă prin mitoză în n spermatide, care se transformă în spermatozoide, celula sexuală masculină. Spermatozoidele conţin 22 de autozomi şi un heterozom (X sau Y).
• Funcţia endocrină: Secreţia de hormoni sexuali masculini (androgeni): tetosteronul. Se realizează de către celulele Leydig.
Sănătatea reproducerii

Leave a Reply