Genetica – Organizarea materialului genetic

Organizarea materialului genetic la virusuri
Semnificaţia iniţială a cuvântului virus este otravă. Sunt structuri infecţioase fără organizare celulară proprie, paraziţi celulari care se înmulţesc numai în celula gazdă, nu au metabolism, materialul lor genetic este capabil de mutaţii, recombinare genetică. Au în structută un singur tip de acid nucleic.

Au trei stări:
• Virion – virus matur, infecţios, compus din genomul viral (ADN, ARN) şi înveliş proteic numit capsidă virală;
• Provirus – genomul integrat în genomul celulei gazdă;
• Virus vegetativ – genom viral replicativ liber care se află în citoplasmă celulei.

Genomul viral nu se acociază cu proteine, cu excepţia celor cu rol de enzimă şi proteinele capsidei.
După acidul nucleic care formează genomul, pot fi:
• Ribovirusuri (ARN monocatenar) cum este poliovirusul, virusul gripal (virus cu genom divizat, conţine 8 cate de ARN), virusul HIV-SIDA;
• Dezoxiribovirusuri sau adenovirusuri (ADN). Genomul viral este ADN bicatenar la virusul hepatitei B, la bacteriofagul T4, la virusul variolei. ADN-ul este monocatenar la, la bacteriofagul W 174, în cazul acestuia a fost identificată pentru prima dată secvenţa ADN-ului viral.
Continue reading

Genetica – Structura şi compoziţia chimică a aminoacizilor

Structura şi compoziţia chimică a aminoacizilor
Acizii nucleici sunt de două tipuri; acidul dezoxiribonucleic, ADN şi acidul ribonucleic ARN. Ambele macromolecule sunt compuse din elemente de bază numite nucleotide.

Componentele nucleotidelor:
• O bază azotată
• Un zahăr (pentoză)
• Un radical fosforic.

Bazele azotate sunt de două feluri:
• Purinice – adenina (A) şi guanina (G), care fac parte din ADN şi ARN.
• Pirimidinice – citozina (C) care face parte din ADN şi din ARN, timina (T) este prezentă numai în ADN, uraciull (U) numai în ARN.

Molecula de zahăr este un monozaharid cu cinci atomi de carbon (pentoză), care în ADN este o dezoxiriboză, în ARN o ribozâ.

Sinteza nucleotidelor. La atomul Ci al pentozei condensează o bază azotată cu eliminare de apă, rezultă o nucleosidâ; dacă la atomul C5 al nucleosidei se leagă prin esterificare un radical fosfatic, se formează o nucleotidă cu eliminarea unei molecule de apă.
Continue reading