Ecologie umana – Semnificatie

Ecologia umană studiază pe de o parte influenţa pe care omul o exercită asupra mediului în care trăieşte, pe de altă parte influenţa mediului asupra omului.

Ecosistemul este format din biocenoza şi biotopul. Biocenoza este totalitatea populaţiilor care ocupă un anumit habitat, biotopul este locul, totalitatea factorilor nebiologici. Ecosistemele sunt sisteme deschise, caracterizate prin unitate, echilibru dinamic şi autoreglare.

Caracteristicile biotopului: factori geologici (conţinutul de aer, apă şi humus al solului, valoarea pH influenţează condiţiile de viaţă ale speciilor, determină varietatea speciilor în sistemul dat – biodiversitatea); factori geografici sunt condiţiile climatice specifice locului respectiv; într-un biotop pot exista numai organisme vii care se acomodează condiţiilor de climă; factorii mecanici sunt mişcările aerului, apei, solului; factori fizici sunt temperatura şi luminozitatea; dintre factorii chimici fac parte concentraţia de 02 şi C02 a aerului, conţinutul de substanţe nutritive al solului, prezenţa sărurilor, ionilor, compuşilor toxici.

Caracteristicile biocenozei: varietatea înseamnă numărul de specii diferite; structura lanţului trofic: producători (plante autotrofe), consumatori, care pot fi primari, organisme fitofage, secundari şi terţiari, carnivorii şi acei răpitori care nu au duşmani naturali, şi descompunători (bacterii şi ciuperci saprofite); stabilitatea însemnă păstrarea în timp a caracteristicilor sale într-un anumit loc. Stabilitatea este influenţată de schimbări în componenţa speciilor, formarea unei alte biocenoze. La originea schimbărilor pot sta factori interni sau externi.

într-un ecosistem au loc două tipuri de procese: fluxuri de energie şi de materie. Ambele se desfăşoară prin relaţiile trofice. Din relaţiile trofice rezultă lanţul trofic, din interacţiunile lanţurilor trofice se formează reţeaua trofică, de mare complexitate. Cele trei nivele trofice asigură circuitul permanent al materiei. Fluzurile energetice: Producătorii fixează energia solară sub formă de energie chimică, prin fotosinteză se formează substanţe organice, acestea ajung în organismul consumatorilor (organisme fitofage), unde se stochează în ATP-ul din mitocondrii şi este utilizat parţial pentru menţinerea funcţiilor vitale. în final, întreaga energie chimică este disipată sub formă de energie cinetică, termică, electrică etc. în lanţul trofic are loc permanent pierdere de energie, de aceea trebuie introdusă în continuu energie, ceea ce se realizează prin fotosinteză.

Ecosistemele pot fi naturale şi antropizate, create de om.

Din cea de-a doua categorie fac parte terenurile cultivate, zonele industriale, aşezările rurale şi urbane, reţelele de transport.

Leave a Reply