Geografia Europei: Statele continentului Europa – Cehia

cehia
Suprafaţa: 78,8 mii km2.
Populaţia: 10,3 milioane.
Capitala: Praga.
Aşezarea geografică: este situată în Europa centrală, nu are ieşire la mare.

Relief:
• Predominant podiş.
• M-ţii. Sudeţi, M-ţii. Sumava, Masivul Boemiei, Câmpia Elbei, Câmpia Dunării. Clima: temperat continentală.
Apele: Elba, Morava, Odra.
Vegetaţia: păduri de foioase şi păşuni.
Populaţia: densitate medie 132 loc/km2.
Oraşele: Brno, Plzen, Olomouc, Ostrava, Karlovy-Vary.
Economia: modernă şi dezvoltată.
Resursele: modeste, mai ales cărbuni, sare, resurse hidroenergetice.
Agricultura:
• Se cultivă: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr.
• Se cresc: bovine, porcine.
Industria: construcţii de maşini, energie electrică, industria chimică, industria încălţămintelor, cristaluri, porţelanuri.
Turismul: capitala Praga „Oraşul de aur”.

Leave a Reply