Geografia Europei: Statele continentului Europa – Marea Britanie

mareabritanie
Suprafaţa: 244 mii km2.
Populaţia: 58 de milioane.
Capitala: Londra.

Aşezarea geografică:
• în nord-vestul Europei,
• Cel mai mare stat insular al Europei,
• Este alcătuită din Anglia, Scoţia, ţara Galilor, Irlanda de Nord.

Relieful:
• Predominant montan dar cu altitudini joase,
• Munţii fiind puternic erodaţi,
• Cele mai importante sunt:
• M-ţii Grampiani,
• M-ţii Cheviot,
• M-ţii Penini,
• Câmpia Londrei,
• Podişul Scoţian.

Clima: temperat oceanic, mai blândă, cu ploi, ceţuri frecvente iarna.

Apele: Tamisa, Severn.

Vegetaţia:
• Păduri de foioase reduse,
• Vegetaţia dominantă păşunile.

Populaţia
• Densitate mare, 248 loc/km2.
• Pondere foarte mare a populaţiei urbane cea mai mare din Europa.

Oraşele: Glasgow, Edinburgh, Birmingham, Leeds, Sheffield, Liverpool, Manchester. Economia:
• Reprezintă una din marile puteri a lumii,
• Ocupând locul al IV-lea în Europa,
• Principalul sector economic îl reprezintă serviciile (financiare, bancare, bursiere, asigurările).

Resursele: cărbuni, petrol, gaze naturale, sare, minereuri de fier.

Agricultura:
• Intensivă, puternic mechanizată.
• Se cultivă: cereale, plante furajere, cartofi, sfeclă, legume.
• Se cresc: bovine, ovine, cai.

Industria
• Ramuri tradiţionale:
• Siderurgia,
• Metalurgia neferoasă,
• Industria lânii şi a bumbacului,
• Industria constructoare de maşini,
• Industria chimică,
• Petrochimia.

Turismul:
• Foarte dezvoltat,
• Principalul punct de atracţie turistică este Londra.

Leave a Reply