Geografia Europei: Statele continentului Europa – Polonia

polonia
Suprafaţa: 311 mii km2.
Populaţia: 38 milioane.
Capitala: Varşovia.
Aşezarea geografică:
• în partea centrală a
Europei.
• Are ieşire la Marea Baltică

Relieful:
• Predominant câmpie,
• De la nord spre sud altitudinile cresc treptat,
• Cele mai importante unităţi: Câmpia Poloneză, Colinele Pomeraniei, Colinele Mazuriei, Munţii Sudeţi, Munţii Carpaţii (M-ţii Beskizi).

Clima: temperat continental de tranziţie.
Apele: Odra, Vistula, Bug, S.

Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere.
Populaţia: densitate medie 122 loc/km2.

Oraşele: Varşovia, Cracovia, Wroclaw, Lodz, Poznan.
Economia: dezvoltată, bazată pe resurse minerale bogate.

Resursele subsolului: cărbuni, sulf, sare, cupru, argint.
Agricultura: se cultivă mai ales culturi de cereale, sfecla de zahăr, cartofi. Industria: siderurgică, exploatarea şi prelucrarea cărbunilor, construcţii de maşini. Turismul: dezvoltat (în marile oraşe: Cracovia, Varşovia).

Leave a Reply