Geografia Europei: Statele continentului Europa – Slovenia

slovenia
Suprafaţa: 20 de mii de km2.
Populaţia: 2 milioane.
Capitala: Ljubljana.

Aşezarea geografică:
• în nord-vestul Peninsulei Balcanice,
• Având o foarte mică ieşire la Marea Adriatică.

Relieful:
• Este ocupat mai ales de munţi,
• Munţii Alpi,
• M-ţii Dinarici,
• Podişul Karst (aici se află vestita peşteră Postojna).

Clima:
• Predominant temperat-continentală,
• Iar în sud pre litoral mediteraneană.

Apele: Drava şi Sava.

Vegetaţia:
• Păduri de foioase şi păduri de conifere,
• Vegetaţia ierboasă în regiunile călduroasă.

Populaţia:
• Densitatea medie 99 loc/km2.
• Ponderi egale ale populaţiei urbane şi rurale.
Oraşele: Maribor, Celje, Kranj.

Economia:
• Economia în mare dezvoltare.

Resursele: minereuri neferoase, minereuri feroase.

Agricultura:
• Se cultivă: cereale, cartofi, viţa de vie.
• Agricultura este bazată pe creşterea animalelor.
Turismul: potenţial turistic ridicat, datorită peisajelor naturale deosebite.

Leave a Reply