Geografia Europei: Statele continentului Europa – Tarile baltice: Estonia, Letonia, Lituania

estonia
Estonia

Suprafaţa: 45000 km2.
Populaţia: 1,5 milioane.
Capitala: Tallin.

letonia
Letonia
Suprafaţa: 64500 km2.
Populaţia: 2,5 milioane.
Capitala: Riga.

lituania

Lituania

Suprafata: 65 000 km2
Populaţia: 3,7 milioane.
Capitala: Vilnius.

Aşezarea geografică:
• în Europa Nordică, au ieşire la marea Baltică.

Relieful:
• Predominant de câmpie: Câmpia Baltică, Câmpia Est Europeană.

Clima: temperat continental.

Apele:
• Reţea densă, cu râuri scurte.
• Numeroase lacuri glaciare.

Vegetaţia: păduri de conifere.

Populaţia:
• în toate cele trei state s-au înregistrat, în ultimele decenii, o scădere a populaţiei.
• Cele mai importante concentrări ale populaţiei se intâlnesc în capitală şi în împrejurimi.

Economia
• Dintre ţările baltice, Estonia prezintă cea mai funcţională economie.

Resursele: modeste, turbă, păşuni, păduri.

Agricultura:
• Creşterea animalelor: bovine, porcine.
• Cultura plantelor: cereale, cartofi, sfecla de zahăr.

Turismul: dezvoltat, principalele centre sunt oraşele capitală.

Leave a Reply