Geografia Romaniei: Corelaţii biopedoclimatice – Campiile

Vegetaţie (zonă, etaj, specii reprezentative)

Zona stepei şi silvostepei
• stepa (ierburi mărunte, xerofile),
• silvostepa (ierburi mărunte, xerofile şi pâlcuri de arbori cu specii termofile: stejar pufos, stejar brumăriu).

Fauna (specii reprezentative)
• rozătoare: popândăul, hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp etc.;
• păsări: dropia, prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocârlia, mierla, fazan, sitar etc.;
• reptile;
• mamifere: iepurele.

Soluri (clasă, tip)

Molisoluri
• cernoziomuri,
• soluri bălane dobrogene,
• cernoziomuri levigate,
• soluri cenuşii.

Arii reprezentative
• Câmpia Română, Dobrogea central-sudică, sudul Pod. Moldovei, Câmpia de Vest.

Leave a Reply