Geografia Romaniei: Industria – Industria energetică şi industria energiei electrice

Industria extractivă (resursele energetice)
a. ) Cărbuni
Cărbuni sunt folosiţi ca materie primă în industria chimică, la obţinerea fontei, combustibil în termocentrale şi pentru încălzirea locuinţelor.
Cărbuni sunt:
• superior (antracit, huilă),
• inferior (cărbune brun, lignit, turbă).
Repartiţia zăcămintelor:
• Antracit: Schela (jud. Gorj);
• Huilă: Depr. Petroşan, m-ţii Banatului;
• Cărbune brun: Depr. Comâneşti, Bazinul Ţebea;
• Lignit: Pod. Getic: Bazinul Motru-Rovinari, Subcarpaţi: Bazinul Ceptura, Bazinul Filipeşti;
• Turbă: Vatra Dornei, Borsec.

b. ) Extracţia şi prelucrarea petrolului
Sunt relativ modeste din cauza exploatării lor îndelungate (de peste 150 ani). Folosit ca materie primă în industria chimiei, industria energetică.
Zone de extracţii:
• Subcarpaţii Moldovei: Depr. Tazlău – Caşin;
• Subcarpaţii Curburii: Jud. Prahova, Dâmboviţa, Buzău;
• Subcarpaţii Getici: Băbeni, Albeni;
• Podişul Getic: Ţicleni, Bâlteni;
• Câmpia Română: zona Videle;
• Câmpia de Vest: Suplacu de Barcău;
• Platforma continentală a Mării-Negre.
Rafinării: Borzeşti, Dărmăneşti, Ploieşti, Midia-Năvodari, Suplacu de Barcău, Timişoara.

c. ) Extracţia gazelor naturale
• Gazele naturale se găsesc sub formă de gaz metan şi gaz de sondă (sau gaze asociate);
• Gazul metan se găseşte în domurile din Podişul Transilvaniei;
• Centre de extracţie: Sărmaşu, Deleni, Nadeş.
Gazele de sondă: se găsesc alături de zăcămintele de petrol.

d. ) Resursele geotermale: sunt prezente mai ales în zona Câmpiei de Vest şi au mai
ales utilizarea complementară: încălzirea locuinţelor, a serelorşi pentru
balneoterapie.

Leave a Reply