Geografia Romaniei: Relieful – Carpatii Occidentali

 

carpatii occidentali

Limitele:
• (N) Valea Barcăului, Valea Someşului,
• (V) Dealurile de Vest, Câmpia de Vest,
• (S) Defileul Dunării,
• (E) Depresiunea Colinară a Transilvaniei.

Caractere generale ale reliefului:
a. ) altitudini: sunt cei mai scunzi dintre ramurile carpatice, în general sub. 800 de m; vf. cel mai înalt se află in M-ţii Bihorului, Bihoru Mare 1849 m;
b. ) alcătuirea petrografică: sunt alcătuiţi din mai multe tipuri de roci: roci cristaline, şisturi cristaline, roci vulcanice, calcar, gresii;
c. ) alte aspecte specifice: sunt cei mai fragmentaţi dintre ramurile carpatice, culmile muntoase sunt despărţite de „depresiuni de tipgolf
d. ) relieful: o mare varietate a formelor de relief: relief carstic, relief vulcanic, relief petrografic.

Diviziuni:
• Grupa Banatului,
• Grupa Apuseni.

Clima: are climă temperat continental de tranziţie.

Temperatura:
• temperatura medie anulă: 6-10 °C,
• temperatura medie a verii sub 18 0 C,
• temperatura medie a iernii: -30 C—50 C.

Precipitaţii: 800-1200 mm/an.
Etajele climatice: climatul montan (800-1800 m).
Influenţe climatice: oceanice, submediteraneene (M-ţii Banatului).

Vegetaţia: cuprinde zona de păduri cu etajul fagului (1200 m) şi etajul coniferelor (până la 1800 m).
Fauna: cerbul, căprioara, ursul, mistreţul, veveriţa, vulpea.

Solurile: spodosoluri

Grupa Banatului

Limitele:
• (N) Valea Mureşului,
• (V) Dealurile de Vest, Câmpia de Vest,
• (S) Defileul Dunării,
• (E) Culoarul Timiş-Cerna-Bistra.

Caracteristicile reliefului:
• predomină şisturile cristaline, apar roci calcaroase,
• pe rocile calcaroase s-a dezvoltat o mare varietate de forme carstice.

Diviziuni:
• M-ţii Semenicului,
• M-ţii Locvei,
• M-ţii Almăjului,
• M-ţii Aninei,
• M-ţii Dognecea.
Vf. cel mai mare este vf. Semenic (1446 m) în M-ţii Semenic.

Depresiunile: Depr. Almăjului, Depr. Caraş-Ezeriş, Culoarul Timiş-Cerna. Trecătorile: Pasul Domaşnea (Poarta Orientală, Defileul Dunării.

Râurile: Timiş, Bârzava, Nera.

Lacurile: de acumulare: Porţile de Fier I, II pe Dunăre.

Masivul Poiana Ruscă

Limitele: între Culoarul Bistra şi Valea Mureşului.
Este alcătuit predominant din roci cristaline şi metamorfice. Este fragmentat pe margini de văi radiare. Vf. cel mai înalt este vf. Padeşu (1374 m). Cele mai importante resurse a subsolului: fier, plumb, marmură (Ruşchiţa).

Grupa Apuseni

Limitele:
• (N) Valea Barcăului, Valea Someşului,
• (V) Dealurile de Vest, Câmpia de Vest,
• (S) Valea Mureşului,
• (E) Depresiunea Colinară a Transilvaniei.

Caractere generale:
• este cea mai întinsă gupă din Carpaţii Occidentali,
• sunt înonjuraţi de ţinuturi joase,
•sunt puternic fragmentaţi, datorită culoarelor de văi şi a depresiunilor,
•pe rocile calcaroase s-a format o mare varietate de forme carstice (peşteri, chei,
doline).

Diviziuni:
• M-ţii Bihorului,
• M-ţii Metaliferi,
• M-ţii Trascăului,
• M-ţii Gilăului,
• M-ţii Meseş,
• M-ţii Muntele Mare,
• M-ţii Codru Moma,
• M-ţii Pădurea Craiului,
• M-ţii Zarandului,
• M-ţii Vlădeasa,
• M-ţii Şes.

Vârfurile cele mai înalte:
• vf. Bihoru Mare 1849 m – M-ţii Bihorului,
• vf. Vlădeasa 1836 m – M-ţii Vlădeasa.

Depresiunile: de tip golf: Depr. Zarandului, Depr. Beiuşului, Depr. Vad-Borod, Depr. Şimleului.
Păsurile: Pasul Ciucea.
Râurile: Someşu-Mic, Arieş, Ampoiu, Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede, Crasna, Barcău.

Lacurile:
• lacurile doline: Vărăşoaia,
• lacurile de acumulare: Fântânele (Someşu Mic).