Geografia Romaniei: Relieful – Dealurile de Vest

dealurile de vest
Limitele:
• (N) Valea Someşului,
• (V) Câmpia de Vest,
• (S) Valea Nerei,
• (E) Carpaţii Occidentali, Pod. Transilvaniei.
Poziţia geografică: sunt situaţi în partea vestică a ţării.

Caracteristici generale:
a. ) altitudini: înălţimea medie 300 de m;
b. ) alcătuirea petrografică:
• s-a format prin depuneri sedimentare (nisipuri, pietrişuri), aceste sedimente sunt aduse de către râuri din Carpaţii Occidentali;
• în partea nordică apar şi roci cristaline (Măgura Şimleu).
c. ) alte aspecte: este un şir discontinuu (întrerupt în dreptul Munţilor Zarandului).

Diviziuni:
• Dealurile Banatului,
• Dealurile Crişene,
• Dealurile Crasnei şi Dealurile Silvanei.

Râurile: Someş, Crişul Repede, Crişul- Negru, Crişul-Alb, Mureş, Bega, Timiş.
Clima: temperat continentală.

Temperaturile:
• temperatura medie anuală 9-11 °C,
• temperatura medie a verii 20 °C,
• temperatura medie a iernii -3 °C.
Precipitaţii: anuală este 600-700 mm/an.

Etajele climatice: climatul de dealuri joase (200-500 m).
Influenţe climatice:
• infulenţe climatice oceanice (partea nordică),
• influenţe climatice submediteraniene (partea sudică).

Vegetaţia: zonă de pădure cu etajul stejarului.
Fauna:
• mamifere: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţa, viezurele etc.
• păsări: mierla, pupăza, ciocârlia, etc.
Solurile: argiluvisoluri.

Delurile Banatului

Limitele:
• Valea Nerei,
• Valea Mureşului.
Altitudini 200-300 m.
Mai însemnate sunt Dealurile Lipovei.

Dealurile Crişene

Limitele:
• Valea Mureşului,
• Valea Barcăului.
Altitudini 200-400 m.
Aceste dealuri sunt acoperite cu livezi şi podgorii.

Dealurile Crasnei si Dealurile Silvanei (Sălajului)

Limitele:
• Valea Barcăului,
• Valea Someşului.
Altitudinea medie este 200-400 m.