Geografia Romaniei: Relieful – Lunca si Delta Dunarii

lunca dunarii
Lunca Dunării şi luncile râurilor
Lunciile sunt forme de relief foarte joase, stiuate de-a lungul principalelor râuri Dunărea, Jiul, Oltul, Şiretul, Ialomiţa, Argeşul, Mureşul.
Lunca Dunării: cea mai întinsă, se desiaşoară de la Drobeta Turnu-Severin până în Deltă. Are cea mai mare lăţime în dreptul Insulei Mare a Brăilei (20-30 km).

Delta Dunării

Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (SV) Podişul Dobrogei,
• (E) Marea Neagră.
Poziţia geografică: este situat în partea estică a ţării. Caractere generale:
• este cea mai nouă şi cea mai joasă treaptă de relief,
• s-a format într-un vechi golf al Mării Negre,
• suprafaţa: 4340 km2.

Relieful: grinduri, movile, mlaştini. Grindurile pot fi:
• Grinduri continentale (Chilia),
• Grinduri fluviu-maritime (Letea, Caraorman, Sărăturile),
• Griunduri fluviale (longitudinale).

Mlaştinile: părţile joase cu amestec de depuneri fluviale şi marine precum şi de resturi vegetale.
Lacurile: Fortuna, Matiţa, Gorgova, Puiu, Dranov.

Braţele:
Chilia: transportă cele mai mari cantităţi de apă şi aluviuni, are cea mai mare lungime.
Sulina: este cea mai veche canalizată folosită pentru transport fluvial şi maritim este braţul sel mai scurt cea mai scurtă.
Sfântu Gheorghe: este al doilea ca lungime şi debit, este cel mai nou.
Clima: are o climă temperat continentală.

Temperatura:
• media anuală 11 °C,
• temperatura medie a verii 21-23 °C,
• tempertura medie a iernii 1°C.

Precipitaţiile:
• media anuală sub 400 mm/an,
• aici cad cele mai puţine precipitaţii din ţară.

Vegetaţia:
• stuf, arbori iubitoare de umezeală (sălcii, răchite),
• pe grinduri (Pădurea Letea), păduri de stejar denumite „hasmacuri”.

Fauna:
• numeroase specii de păsări,
• peşti, mamifere.
Delta Dunării este o rezervaţie a biosferei.