Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Moldovei

podisul moldovei
Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (V) Obcinele Bucovinei, Subcarpaţii Moldovei,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Prutului.

Caractere generale:
a. ) altitudini: altitudini cele mai mari se află în Podişul Sucevei (500-600 m) iar cele mai mici în Câmpia Moldovei (200-300 m);
b. ) alcătuirea petrografică: sunt alcătuite din depuneri sedimentare (conglomerate, gresii, argile, nisipuri, pietrişuri);
c. ) alte caracteristici:
• Podişul Moldovei reprezintă zona cea mai întinsă de podiş din România;
• jumătatea nordică stă pe un fundament vechi alcătuit din roci foarte vechi peste care s-au depus sedimente mai noi;
• jumătatea sudică scufundată, umplută cu sedimente groase;
• pe structură înclinată, relieful este format din dealuri numite „coaste”.

Diviziuni:
• Podişul Sucevei,
• Câmpia Jijiei (Moldovei),
• Podişul Bârladului.

Râurile: Jijia, Bahlui, Bârlad, Şiret, Suceava.
Clima: are o climă temperat continentală.

Temperatura:
• temperatura medie anuală este 8-10 ° C,
• temperatura medie a verii este 18 -21 ° C,
• temperatura medie a iernii este -3—5 °C.

Precipitaţii: precipitaţia medie anuală este 500-700 mm/an.

Etajele climatice:
• climat de dealuri înalte (500-800 m).
• climat de dealuri joase (200-500 m).

Influenţe climatice:
• influenţe de ariditate în cea mai mare parte a Pod. Moldovei,
• influenţe scandinavo- baltice în partea nordică a Pod. Moldovei (Pod. Sucevei).

Vegetaţia: în regiunile înalte, unde precipitaţiile sunt suficiente, este prezentă zona de pădure cu etajul stejarului, iar în celelalte zone, unde precipitaţiile sunt insuficiente este prezent silvostepa.

Fauna: animale prezente în zona de pădure şi în zona de silvostepă. căprioara, mistreţul, veveriţa, vulpea, rozătore, popândăul, iepurele, viezurele.

Solurile: molisoluri, argiluvisoluri.

Podişul Sucevei

Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (V) Obcinele Bucovinei,
• (S) Subcarpaţii Moldovei,
• (E) Câmpia Moldovei.

Caractere generale:
• altitudinea medie este 500-600 m,
• este alcătuit din roci mai tari,
• se prezintă într-o succesiune de văi, depresiuni.

Câmpia Jijiei (Moldovei)

Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (V) Podişul Sucevei,
• (S) Podişul Bârladului,
• (E) Valea Prutului.

Caractere generale:
• au altitudini joase (200 m), apare ca o depresiune,
• sunt formate din roci sedimentare (argile, marne).

Podişul Bârladului

Limitele:
• (N) Câmpia Jijiei,
• (V) Valea Şiretului,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Prutului.

Caractere generale:
• au altitudini medii 400-500 m,
• predomină roci mai tari în nord, iar la sud roci mai moi.