Geografia Romaniei: Relieful

Armonia şi proporţionalitatea reliefului

Formele majore de relief (munţi, dealuri, podişuri, câmpii) determină principalele caracteristici ale pământului românesc.

Caractere generale ale reliefului: România are un relief variat, un relief simetric dispus în trepte concentrice. Trecerea de la o formă la alta se face treptat, fapt care determină un grad mare de populare şi utilizarea variată a terenurilor.

Proporţionalitatea reliefului:
• 1/3 – munţi 28%,
• 1/3 – dealuri şi podişuri 42%,
• 1/3 – câmpii 30%.

Unităţiile de relief
• Carpaţii Orientali,
• Carpaţii Meridionali,
• Carpaţii Occidentali,
• Depresiunea Colinară a Transilvaniei,
• Subcarpaţii,
• Podişul Moldovei,
• Podişul Dobrogei,
• Podişul Getici,
• Podişul Mehedinţi,
• Dealurile de Vest,
• Câmpia Română,
• Câmpia de Vest,
• Delta Dunării.

Unităţile majore de relief – Carpaţii
Limitele: Bazinul Vienei şi Valea Timokului.

Caractere generale:
• este un lanţ sinusos ce traversează Europa Centrală şi de Est,
• face parte din lanţul Alpino-Carpato-Himalaian.
• este un lanţ sinusos cu dublă arcuire,
• are masivitate redusă datorită numeroaselor depresiuni, culoare de văi şi trecători,
• are altitudini mijlocii (1300 m),
• se prezintă sub formă de sectoare înalte şi joase,
• vârful Gerlacovka 2655 m, cel mai înalt vârf din Carpaţi.

Diviziunile:
• Carpaţii De Nord-Vest,
• Carpaţii de Mijloc,
• Carpaţii de Sud-Est (Carpaţii Româneşti).

relieful romaniei