Cuprins geografia Romaniei

Pozitia geografica, granitele de stat si suprafata
Relieful
Relieful – Carpatii Orientali
Relieful – Carpatii Meridionali
Relieful – Carpatii Occidentali
Relieful – Subcarpatii
Relieful – Podisul Transilvaniei
Relieful – Podisul Moldovei
Relieful – Podisul Dobrogei
Relieful – Podisul Getic
Relieful – Podisul Mehedinti
Relieful – Dealurile de Vest
Relieful – Campia de Vest
Relieful – Campia Romana
Relieful – Lunca si Delta Dunarii
Clima
Hidrografia – Dunarea
Hidrografia – Lacurile
Hidrografia – Apele subterane
Hidrografia – Marea neagra
Corelatii – Biopedoclimatice – Campiile
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri joase (300 – 500m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri inalte (500 – 800m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini joase sub (800 – 1000m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini mijlocii si inalte
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti foarte inalti (peste 1600 – 1800m)
Populatia
Populatia – Asezarile omenesti
Populatia – Organizarea administrativ teritoriala
Agricultura
Agricultura – cultura plantelor
Agricultura – cresterea animalelor
Industria energetica si industria energiei electrice
Industria energiei electrice folosita in industrie, transport, agricultura, iluminat
Industria metalurgica
Industria extractia materialelor de constructii si industria de prelucrare
Industria lemnului
Industria chimica
Caile de comunicatie si transporturile
Romania in organizatiile internationale

Geografia Romaniei: Populatia – Asezarile omenesti

Satele
Satul este aşezarea umană care este formată din:
• Vatră (perimetrul construibil)
• Moşie (hotar)
• Populaţie
Clasificarea satelor:
a. ) Clasificarea satelor după nr. locuitorilor:
• Sate mici (sub 500 loc.)
• Sate mijlocii (500-1500 loc.)
• Sate mari (1500-3000 loc.)
• Sate foarte mari (peste 3000 de loc.)
b. ) Clasificarea satelor după formă:
• Sate risipite – zonele de munte
• Sate răsfirate – zonele de deal
• Sate adunate – zonele de câmpie
c.) Clasificarea satelor după activităţile economice:
• Satele cu caracter predominant agricol
• Satele cu activităţi complementare agriculturii: pescuit, exploatarea şi prelucrarea lemnului
• Satele cu activităţi economice: minerit, activităţi balneoclimaterice, de transport.

Importanţa satului:
• Păstrarea tradiţiilor
• Furnizarea materiei prime agricole
Continue reading