Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Belgia

belgia
Suprafaţa: 30 mii km2.
Populaţia: 10,2 milioane.
Capitala: Bruxelles.

Aşezarea geografică:
• în Europa Vestică,
• Are ieşire la Marea Nordului.

Relieful:
• în partea centrală şi de sud, munţi vechi, puternic erodaţi,
• Podişul Ardeni,
• Câmpia Flandriei.

Clima: temperat-oceanic.
Apele: Meuse, Sambre, Escaut.
Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere.

Populaţia:
• Densitate forte ridicată 339 loc/km2.
• Două comunităţi: flamanzi şi valoni.

Oraşele: Brugge, Liege, Gând, Gent, Charleroi, Antwerpen. Economia: forte dezvoltat.
Resursele: cărbune, minereuri de fier.

Agricultura:
• Se cultivă mai ales cereale, legume, plante furajere.
• Creşterea animalelor: ovine, bovine.

Industria:
• Industria construcţiilor de maşini,
• Industria energiei electrice,
• Industria siderurgică,
• Industria chimică,
• Industria textilă,
• Industria alimentară.

Turismul: foarte dezvoltat.
Oraşe turistice importante: Bruxelles, Liege, Brugge, Gând, Antwerpen.