Geografia Romaniei: Agricultura – Cresterea animalelor

Bovinele: Ind. laptelui: centre de tradiţie: Vatra Dornei, Sibiu, Suceava, Braşov.
Porcinele: judeţe cu creştere foarte intensivă: Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Timiş, Arad, Bihor.
Ind. cărnii şi conservelor: Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Suceava, Arad.
Ovinele: sunt răspândite în regiuni joase: Dobrogea, C. Română, C. de Vest. precum şi în regiuni montane şi submontane cu tradiţii: Braşov, Sibiu.
Ind. lânii: Braşov, Sibiu, Constanţa, Timişoara, Bucureşti.
Păsări de curte: combinate avicole: Bucureşti, Braşov, Tg-Mureş.
Apicultura: creşterea albinelor. Importante regiuni: Câmpia Română, Pod. Dobrogei, Câmpia de Vest, Depresiune Colinară a Transilvaniei.
Sericultura: creşterea viermilor de mătase. Importante regiuni: zona Banatului.