Geografia Europei: Caile de comunicatie si transporturile

Caractere generale
• Este continentul cu cel mai dens, extins şi diversificat sistem de transporturi.
• Extinderea şi modernizarea căilor de comunicaţie.
• Diversificarea şi complementarizarea reţelei de transporturi.

Căile ferate şi transporturile feroviare
• în prezent Europa dispune de cea mai densă reţea de căi ferate, şi care sunt cele mai electrificate.
• Noduri feroviare complexe: Moscova, Paris, Viena, Milano, Berlin.
• Cele mai dense căi ferate au: Elveţia, Germania, Franţa.

Căile rutiere şi transporturile rutiere
• Lungimea totală 6,6 mii. km, lungimea autostrăzilor depăşeşte 4,5 milioane km.
• Sistemul de autostrăzi dezvoltate au: Germania, Italia, Franţa, Marea Britanie.
• Parcul autovehiculelor este ridicat.
Continue reading

Geografia Romaniei: Hidrografia – Marea Neagra

Poziţia geografică: este situată între Europa şi Asia Mică.
Suprafaţă: 413000 km2.
Caractere generale: este o mare de tip continental, înconjurată de uscaturi întinse. S-a format dintr-o fostă mare care s-a retras treptat rămânând Marea Neagră de azi.

Relieful:
• Platforma continentală: cu adâncimi cele mai mici (până la 200 de m);
• Abruptul continental: unde adâncimile cresc de la 200 de m până la 2000 m;
• Fundul mării la adâncimi mai mari de 2000 m;
• Adâncimea maximă de 22iim în partea centrală estică.
Continue reading

Geografia Romaniei: Hidrografia – Dunarea

Caractere generale:
• România are o reţea hidrografică densă,
• râurile au caracter carpatic,
• râurile au scurgere radiară,
• debitele râurilor sunt variabile în cursul unei an.

Dunărea
Este al doilea fluviu ca lungime şi debit din Europa după Volga.
Are o lungime totală de 2857 km, din care 1075 km mărgineşte sau traversează ţara noastră.
Izvoreşte din M-ţii Pădurea Neagră, străbate 10 ţări şi patru capitale, şi se varsă în Marea Neagră.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Lunca si Delta Dunarii

lunca dunarii
Lunca Dunării şi luncile râurilor
Lunciile sunt forme de relief foarte joase, stiuate de-a lungul principalelor râuri Dunărea, Jiul, Oltul, Şiretul, Ialomiţa, Argeşul, Mureşul.
Lunca Dunării: cea mai întinsă, se desiaşoară de la Drobeta Turnu-Severin până în Deltă. Are cea mai mare lăţime în dreptul Insulei Mare a Brăilei (20-30 km).

Delta Dunării

Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (SV) Podişul Dobrogei,
• (E) Marea Neagră.
Poziţia geografică: este situat în partea estică a ţării. Caractere generale:
• este cea mai nouă şi cea mai joasă treaptă de relief,
• s-a format într-un vechi golf al Mării Negre,
• suprafaţa: 4340 km2.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Getic

podisul getic
Limitele:
• (N) Subcarpaţii Getici,
• (V) Podişul Mehedinţi,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Dâmboviţei.
Poziţia geografică: este situată în sudul Subcarpaţilor Getici.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Dobrogei

podisul dobrogei
Limitele:
• (N) Valea Dunării, Delta Dunării,
• (V) Valea Dunării,
• (S) Graniţa cu Bulgaria,
• (E) Marea Neagră.
Poziţia geografică: este situată în sud-estul ţării.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Moldovei

podisul moldovei
Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (V) Obcinele Bucovinei, Subcarpaţii Moldovei,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Prutului.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Transilvaniei

podisul transilvaniei
Poziţia geografică: ocupă partea centrală şi de nord-vest a Transilvaniei.
Limitele:
• (N) Dealurile de Vest,
• (V) Carpaţii Occidentali,
• (S) Carpaţii Meridionali,
• (E) Carpaţii Orientali.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Carpatii Meridionali

carpatii meridionali
Limitele:
• (E) Valea Prahovei,
• (V) Culoarul Timiş-Cerna-Bistra,
• (S) Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Getici, Podişul Mehedinţi,
• (N) Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
Continue reading