Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Cehia

cehia
Suprafaţa: 78,8 mii km2.
Populaţia: 10,3 milioane.
Capitala: Praga.
Aşezarea geografică: este situată în Europa centrală, nu are ieşire la mare.

Relief:
• Predominant podiş.
• M-ţii. Sudeţi, M-ţii. Sumava, Masivul Boemiei, Câmpia Elbei, Câmpia Dunării. Clima: temperat continentală.
Apele: Elba, Morava, Odra.
Vegetaţia: păduri de foioase şi păşuni.
Populaţia: densitate medie 132 loc/km2.
Oraşele: Brno, Plzen, Olomouc, Ostrava, Karlovy-Vary.
Economia: modernă şi dezvoltată.
Resursele: modeste, mai ales cărbuni, sare, resurse hidroenergetice.
Agricultura:
• Se cultivă: cereale, cartofi, sfeclă de zahăr.
• Se cresc: bovine, porcine.
Industria: construcţii de maşini, energie electrică, industria chimică, industria încălţămintelor, cristaluri, porţelanuri.
Turismul: capitala Praga „Oraşul de aur”.