Sinteze teoretice: Constitutiile comuniste din Romania – Constitutia din 1948

Constituţiile comuniste
Toate trei din aceste constituţii au avut la bază constituţia sovietică din 1936, rupând legăturile cu Constituţiile anterioare. Principiile suveranităţii naţionale, şi al reprezentativităţii sunt înlocuite cu principiul puterii poporului, pluripartidismul cu partidul unic, principiul separării puterilor în stat fiind eliminat.

Constituția din 1948
Ocupaţia sovietică şi preluarea puterii de către comunişti, necesita o nouă Constituţie, acesta fiind alcătuit conform modelului sovietic. Aceasta menţinea formal principii precum suveranitatea poporului sau separarea puterilor în stat, la fel era şi cu drepturile şi libertăţile omeneşti. Dreptul de vot era egal la femei şi la bărbaţi, trecuţi de 18 ani. Restricţii erau în cazul persoanelor interzise, lipsite de prepturi civile şi politice, „nedemne”. Principiile fundamentale au fost „suveranitatea populară”, unitatea puterii de stat, reprezentarea poporului român printr-un organ ales, centralismul democratic, respectiv „egalitatea populară, garantarea materială a drepturilor cetăţeneşti”.