Geografia Romaniei: Agricultura – Cultura plantelor

Cultura cerealelor
Grâu, porumb, orez, ovăz. Principale regiuni cerealiere sunt: C. Română, C. De Vest, Pod. Moldovei, Pod. Dobrogei, C. Transilvaniei.
Industria morăritului şi panificaţiei: Bucureşti, Craiova, Oradea, Constanţa, Brăila, Sibiu, Bacău, Iaşi, Botoşani.

Plante industriale
Plante uleioase: (floarea soarelui, rapiţa, soia, ricinul).
• Floarea soarelui este cea mai răspândită: C. Română, C. De Vest, Pod. Moldovei, Pod. Dobrogei.
• Soia: C. Română.
• Rapiţa: Bărăgan, Dobrogea.
• Ricinul: C. Română, Dobrogea.

Industria uleiului: Galaţi, Urziceni, Slobozia, Bucureşti, Oradea, Cărei, Iaşi, Constanţa.
Sfecla de zahăr: Culoarul Şiretului, Bărăgan, Dobrogea, C. Română, C. De Vest, Depr. Colinară a Transilvaniei, Depr. Braşovului.

Industria zahărului: Paşcani, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Craiova, Timişoara, Arad, Oradea, Cărei, Teiuş, Tg.-Mureş.

Plante textile: inul, cânepa.
Se cultivă: Pod. Someşelor, Depr. Giurgeului, Depr. Ciucului, Depr. Braşovului, Pod. Târnavelor, Pod. Sucevei.
Filaturi şi ţesături: Botoşani, Fălticeni, Sighişoara, Gheorgheni, Constanţa.
Continue reading