Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Transilvaniei

podisul transilvaniei
Poziţia geografică: ocupă partea centrală şi de nord-vest a Transilvaniei.
Limitele:
• (N) Dealurile de Vest,
• (V) Carpaţii Occidentali,
• (S) Carpaţii Meridionali,
• (E) Carpaţii Orientali.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Subcarpatii

Limitele:

• Valea Moldovei,
• Valea Motrului.
Poziţia geografică este situată la exteriorul Carpaţilor Orientali şi Meridionali.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful

Armonia şi proporţionalitatea reliefului

Formele majore de relief (munţi, dealuri, podişuri, câmpii) determină principalele caracteristici ale pământului românesc.

Caractere generale ale reliefului: România are un relief variat, un relief simetric dispus în trepte concentrice. Trecerea de la o formă la alta se face treptat, fapt care determină un grad mare de populare şi utilizarea variată a terenurilor.

Proporţionalitatea reliefului:
• 1/3 – munţi 28%,
• 1/3 – dealuri şi podişuri 42%,
• 1/3 – câmpii 30%.
Continue reading