Geografia Europei: Statele continentului Europa – Grecia

grecia
Suprafaţa: 131 de mii de km2.
Populaţia: 10,2 milioane.
Capitala: Atena.

Aşezarea geografică:
• în partea sudică a Peninsulei Balcanice, având o largă deschidere la Marea Egee, Marea Ionică şi Marea Mediterană.
• Aici aparţin în jur de 2000 de insule (cele mai importante Insula Creta, Eubeca, Rhodos.

Relief:
• Predominant muntos,
• M-ţii Rodopi,
• M-ţii Pindului,
• Podişul Arcadiei,
• Câmpia Thesaliei,
• Câmpia Macedoniei,
• Vârful Olimp (2917 m),
• Relieful insulelor este predominant muntos.
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Austria

austria
Suprafaţa: 78 de mii km2.
Populaţia: 8,1 milioane.
Capitala: Viena.

Aşezarea geografică:
• Este situată în centrul Europei.
• Nu are ieşire la mare.

Relieful:
• Este numită „Ţara Alpilor”,
• O mare parte a teritoriului este ocupată de M-ţii. Alpi, Alpii Estici (Tauern înalţi, Tauern-Scunzi, Alpii Calcaroşi),
• Vârful cel mai înalt: Grossglockner 3797 m,
• Podişul Austriei,
• Bazinul Vienei.

Clima:
• Are climă temperat continentală de tranziţie,
• Climat montan,
• Climat alpin.
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Slovacia

slovacia
Suprafaţa: 50 mii km2.
Populaţia: 5,4 milioane.
Capitala: Bratislava.
Aşezarea geografică: este situată în Europa centrală.

Relieful:
• Predomină munţii,
• M-ţii. Carpaţii, Câmpia Dunării.

Clima: temperat continentală.
Apele: Dunăre.
Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere, păşuni alpine
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Polonia

polonia
Suprafaţa: 311 mii km2.
Populaţia: 38 milioane.
Capitala: Varşovia.
Aşezarea geografică:
• în partea centrală a
Europei.
• Are ieşire la Marea Baltică

Relieful:
• Predominant câmpie,
• De la nord spre sud altitudinile cresc treptat,
• Cele mai importante unităţi: Câmpia Poloneză, Colinele Pomeraniei, Colinele Mazuriei, Munţii Sudeţi, Munţii Carpaţii (M-ţii Beskizi).

Clima: temperat continental de tranziţie.
Apele: Odra, Vistula, Bug, S.
Continue reading

Geografia Europei: Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
• Robert Schumann ministrul francez al Afacerilor Externe propunea crearea unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
• în 1950 s-a înfiinţat CECO, ce a reunit şase ţări: Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Italia şi Franţa.
• La 25 martie 1957, la Roma se semnează Tratatul de instruire a Comunităţii Economice Europene (CEE).
• Obiectivele acestui organism au vizat crearea unui pieţe comune şi dezvoltarea economică a CEE prin armonizarea politicilor economice ale statelor membre.
• 1959 Belgia lansează ideea de unificare într-o singură instituţie a înaltei Autorităţi a CECO.
• La 8 Aprilie 1965 s-a semnat tratatul de instituire a Comisiei Europene Unice şi a unui singur Consiliu de Miniştri pentru CEE.
• în 1973, în CEE, intră trei mari state: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie.
• în 1981 devine stat membru şi Grecia.
• în 1986 intră Portugalia şi Spania.
• în februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht (Olanda), intrat în vigoare în 1993 prin care Comunitatea Economică Europeană se transforma în Uniunea Europeană. Acest tratat prevedea: piaţa europeană comună, uniune politică, cetăţenie comună, politică comună (în domeniul dezvoltării industriale, al cercetării ştiinţifice al protecţiei mediului, al transporturilor).
• în 1995 devin membre ale UE şi Austria, Finlanda şi Suedia, ajungându-se la 15 ţări membre UE.
• 2004 s-a înregistrat cel mai mare val de aderare de extindere, când intră: Cehia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Litvania, Slovenia, Polonia şi Ungaria.
• Din anul 2007 devin membre ale UE România şi Bulgaria, ajungându-se la 27 state membre.
Continue reading