Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiecte: Proiecte politice din epoca moderna

Idei principale:
> Mentionarea a doua proiecte politice elaborate în această perioadă
> Precizarea secolului în care s-au pus în aplicare acestea și prezentarea unui fapt istoric în acest sens
> Menționarea a două acțiuni desfășurate de România în cadrul “crizei orientale”
> Formularea unui punct de vedere referitor la importanța proiectelor politice în evoluția statului român în epoca modernă

Perioada sfârşitului secolului XVII-lea şi începutul secolului al XIX a fost cea în care boierimea a dorit să internaţionalizez problema principatelor, sub protecţia marilor puteri a Rusiei, Turciei şi a Austriei. Programul conturizat în memoriile acestora revendicau respectarea drepturilor politice, respectarea autonomiei statale, obţinerea independenţei, neutralitatea, domnii pământene în locul celor fanariote şi multe altele.
Continue reading

Modele de subiecte: Constitutiile Romaniei in epoca moderna si contemporana

Idei principale:
> Mentionarea a unor cauze a adoptarii a doua dintre constitutiile Romaniei in aceasta perioada
> Prezentarea unor asemanari si a unor deosebiri intre cele doua
> Mentionarea a unor consecinte a adoptarii fiecareia
> Formularea unui punct de vedere referitor la rolul constitutiilor adoptate in aceasta perioada

La sfârşitul secolului al XVIHea şi începutul secolului al XlX-lea, în urma Revoluţiei Franceze, a căror idei au pătruns şi în ţările româneşti, s-a conturat procesul de modernizare a vieţii social-economice, politice şi culturale. Acesta a condus la necesitatea unei constituţii care să reprezinte fundamentul organizării instituţional- politice a ţării.
Continue reading