Anatomie – Sistemul locomotor

Împreună cu sistemul nervos, sistemele senzoriale şi endocrin asigiură interacţiunea organismului cu mediul înconjurător. Funcţia sa principală este mişcarea. Mişcarea se realizează prin două sisteme: sistemul osos şi sistemul muscular. Sistemul osos joacă un rol pasiv, sistemul muscular un rol activ în aparatul locomotor.

Sistemul osos
Funcţiile sistemului osos sunt: susţinerea organismelor, protejarea organelor interne, hematopoeza, depozitarea substanţelor minerale, mişcarea. Scheletul uman este format din oase legate prin articulaţii, la adulţi se compune din 206 de oase. După principalele regiuni ale corpului distingem: scheletul capului, trunchiului şi membrelor. Scheletul capului cuprinde neurocraniul care adăposteşte encefalul şi viscerocraniul format din oasele feţei.

• Neurocraniul se compune din 8 oase, din care 4 sunt neperechi – osul frontal, occipital, etmoid, sfenoid, şi 2 perechi – oasele parietale şi oasele temporale.
• Viscerocraniul se compune din 14 oase, dintre care 2 sunt neperechi – osul vomer, mandibula (maxilarul inferior) – şi 6 perechi – oasele maxilare, oasele palatine, oasele nazale, oasele lacrimale, oasele zigomatice, cornetele nazale inferioare.
Continue reading

Anatomie – Glandele endocrine

Hipofiza (glanda pituitară)
Se găseşte la baza creierului în locul numit şaua turcească din osul sfenoid, format de dura mater. Are forma unui bob de fasole, greutatea de 0,5 g. Este structurată în trei lobi, anterior (adenohipofiza), intermediar, posterior (neurohipofiza).

Este una dintre cele mai importante glande endocrine. Este legată de baza hipotalamusului prin tija pituitară. Conţine sistemul portal şi fibre nervoase. Sistemul portal al tijei pituitare transportă hormoni către adenohipofiză.

Prin fibrele nervoasă se transportă pentru înmagazinare hormonii ADH şi oxitocină din nucleele anterioare ale hipotalamusului în neurohipofiză.

Lobul anterior (adenohipofiza) • Produce două feluri de hormoni: glandulotropi şi non-glandulotropi. Hormonii glandulotropi acţionează asupra funcţionării altor glande. TSH (tirotropina, stimulează glanda tiroidă), ACTH (corticotropina, stimulează galndele corticosuprarenale). LH (hormonul luteinizant, stimulează ovulaţia la femei, secreţia hormonilor sexuali masculini), FSH (hormonul foliculostimulant, stimulează secreţia hormonilor sexuali feminini şi spermatogeneza).
Hormonii non-glandulotropi acţionează direct asupra unor funcţii ale organismului. Aceştia sunt STH (hormonul somatotrop) şi prolactina (hormonul care stimulează secreţia lactată).
Continue reading

Anatomie – Analizatorii

Analizatorii sunt sisteme morfofuncţionale complexe cu rolul de a stabili legături între organism şi mediul înconjurător. Recepţionează, transmit şi prelucrează stimulii din mediu şi îi transformă în senzaţii.

Fiecare analizator are trei segmente: periferic, intermediar (calea de conducere) şi central.
Segmentul periferic (receptor). Organ specializat pentru a recepţiona un stimul specific. Prin stimularea receptorului apare un potenţial de receptor care se transformă şi se transmite ca potenţial de acţiune.
Clasificarea receptorilor:
• După localizarea lor:
• Exteroceptorii se găsesc în piele, recepţionează stimulii din mediul exterior;
• Interoceptorii se găsesc în pereţii organelor interne;
• Proprioceptorii se găsesc în aparatul locomotor (pe suprafaţa periostului, tendoanelor, articulaţiilor, fasciilor musculare), pot fi consideraţi şi interoceptori.
Continue reading

Anatomie – Descrierea sistemului nervos

Descrierea sistemului nervos

Din punct de vedere topografic:

• Sistemul nervos central – creierul (encefalul) şi măduva spinării

• Sistemul nervos periferic – nervi şi ganglioni nervoşi

Din punct de vedere funcţional:

• Sistem nervos somatic

• Vegetativ

Sistemul nervos central:

• Măduva spinării este componenta sistemului nervos care a apărut prima în cursul evoluţiei, se găseşte în canalul vertebral. De la prima vertebră cervicală până la cea de-a doua vertebră lombară are secţiune cilindrică, de aici se subţiază şi continuă ca filament terminal până la cea de-a două vertebră coccigiană. Filamentul terminal, împreună cu plexurile de nervi lombari şi sacrali formează coada de cal.

• Creierul (encefalul) – se află în cavitatea cutiei craniene. Componentele sale principale sunt:

• Trunchiul cerebral (bulbul rahidian, puntea Varolio, mezencefalul)

Continue reading