Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Hidrografie

Apele curgătoare
Europa are o reţea hidrografică bogată, neuniform repartizată.
Alimentarea:
• din precipitaţii,
• ape subterane,
• gheţari,
• topirea zăpezilor.
Lungimi:
• fluvii cu lungimi de peste 3500 km: Volga (3531 km),
• fluvii cu lungimi între 2000-3000 km: Dunărea (2857 km), Ural, Nipru,
• fluvii cu lungimi între 1000-2000 km: Don, Pecioara, Nistru, Rhinul, Dvina de Nord.
Regimul hidrologic
• râuri cu regim complex (Rhinul, Dunărea, Ron)
• râuri cu regimul simplu (Sena, Loara, Don, Nipru)
Principalele fluvii pe bazine maritime

Bazinul maritime / oceanul colector: Principalele fluvii

  • Marea Baltică: Vistula, Odra/Oder
  • Marea Nordului: Elba, Wesser, Rhin, Meuse, Tamisa
  • Marea Mânecii: Sena
  • Oceanul Atlantic: Shannon (Irlanda), Loara/Loire, Garonne, Duero/Douro, Tejo/Tajo, Guadalquivir
  • Marea Mediterană: Ebru (Spania), Ron, Tibru, Pad/Po, Marica/Axios (Bulgaria/Grecia)
  • Marea Neagră: Dunărea, Nistru, Bugul de Sud, Nipru, Don (Marea Azov)
  • Marea Caspică: Volga, Ural (graniţa fluvială a Europei)

Continue reading