Grafuri neorientate – implementarea unui graf utilizand matricea de adiacenta


//definirea tipului nod
typedef TIP_NODG
{
  int cheie;
  ... informaţii
} tip_nodg;
ntip_nodg nod[Nmax];
//tabloul de noduri
//Nmax este numărul maxim de noduri
int arc[N max] [N max];
//matricea de adiacenţă

Adăugarea unui nod cu cheia key:
int i;
nod[N].cheie=key;
//adăugăm nodul N+1
for(i=0;i <= N;i++)   arc[i][N]=arc[N][i]=0; //iniţalizarea cu o a conexiunilor cu celelalte noduri N++; //incrementarea numărului de noduri Continue reading