Cuprins geografia Romaniei

Pozitia geografica, granitele de stat si suprafata
Relieful
Relieful – Carpatii Orientali
Relieful – Carpatii Meridionali
Relieful – Carpatii Occidentali
Relieful – Subcarpatii
Relieful – Podisul Transilvaniei
Relieful – Podisul Moldovei
Relieful – Podisul Dobrogei
Relieful – Podisul Getic
Relieful – Podisul Mehedinti
Relieful – Dealurile de Vest
Relieful – Campia de Vest
Relieful – Campia Romana
Relieful – Lunca si Delta Dunarii
Clima
Hidrografia – Dunarea
Hidrografia – Lacurile
Hidrografia – Apele subterane
Hidrografia – Marea neagra
Corelatii – Biopedoclimatice – Campiile
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri joase (300 – 500m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri inalte (500 – 800m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini joase sub (800 – 1000m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini mijlocii si inalte
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti foarte inalti (peste 1600 – 1800m)
Populatia
Populatia – Asezarile omenesti
Populatia – Organizarea administrativ teritoriala
Agricultura
Agricultura – cultura plantelor
Agricultura – cresterea animalelor
Industria energetica si industria energiei electrice
Industria energiei electrice folosita in industrie, transport, agricultura, iluminat
Industria metalurgica
Industria extractia materialelor de constructii si industria de prelucrare
Industria lemnului
Industria chimica
Caile de comunicatie si transporturile
Romania in organizatiile internationale

Geografia Romaniei: Industria – Industria energetică şi industria energiei electrice

Industria extractivă (resursele energetice)
a. ) Cărbuni
Cărbuni sunt folosiţi ca materie primă în industria chimică, la obţinerea fontei, combustibil în termocentrale şi pentru încălzirea locuinţelor.
Cărbuni sunt:
• superior (antracit, huilă),
• inferior (cărbune brun, lignit, turbă).
Repartiţia zăcămintelor:
• Antracit: Schela (jud. Gorj);
• Huilă: Depr. Petroşan, m-ţii Banatului;
• Cărbune brun: Depr. Comâneşti, Bazinul Ţebea;
• Lignit: Pod. Getic: Bazinul Motru-Rovinari, Subcarpaţi: Bazinul Ceptura, Bazinul Filipeşti;
• Turbă: Vatra Dornei, Borsec.

b. ) Extracţia şi prelucrarea petrolului
Sunt relativ modeste din cauza exploatării lor îndelungate (de peste 150 ani). Folosit ca materie primă în industria chimiei, industria energetică.
Zone de extracţii:
• Subcarpaţii Moldovei: Depr. Tazlău – Caşin;
• Subcarpaţii Curburii: Jud. Prahova, Dâmboviţa, Buzău;
• Subcarpaţii Getici: Băbeni, Albeni;
• Podişul Getic: Ţicleni, Bâlteni;
• Câmpia Română: zona Videle;
• Câmpia de Vest: Suplacu de Barcău;
• Platforma continentală a Mării-Negre.
Rafinării: Borzeşti, Dărmăneşti, Ploieşti, Midia-Năvodari, Suplacu de Barcău, Timişoara.
Continue reading