Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Spania

spania
Suprafaţa: 504 mii km2.
Populaţia: 40 de milioane.
Capitala: Madrid.
Aşezarea geografică:
• Reprezintă 4/5-a parte a Peninsulei Iberice.
• Are ieşire la Marea Mediterană, Oceanul Atlantic.
• Insulele: Insulele Baleare Insulele Canare.

Relieful:
• Altitudinea medie foarte ridicată 660 m, al 2-lea după Elveţia,
• Aspect general de podiş înalt înconjurat de lanţuri muntoase,
• M-ţii Pirinei,
• M-ţii Cantabrici,
• M-ţii Castiliei,
• M-ţii Iberici,
• M-ţii Cordilliera Catalana,
• M-ţii Sierra Nevada,
• Podişul Castiliei,
• Câmpia Aragonului,
• Câmpia Andaluziei.
Continue reading

Geografia Europei: Industria

• Europa are o industrie dezvoltată, cel mai industralizat continent şi este leagănul revoluţiei industriale (în secolul 18. Anglia).
• în prezent resursele sunt deficitare cantitativ.

Resursele naturale
• Resursele energetice:
• Cărbuni: Rusia, Ucraina, Germania.
• Gaze naturale: Rusia, Ucraina, Olanda.
• Petrol: Rusia, Norvegia, Marea Britanie.
• Minereuri de fier: Rusia, Suedia, Germania.
• Minereuri neferoase: Spania, Finlanda, Ucraina, Rusia.
• Resursele hidroenergetice: Norvegia, Suedia, Elveţia.
• Resursele forestiere: Suedia, Finlanda, Rusia, Elveţia.

Continue reading

Geografia Romaniei: Industria – Industria energiei electrice: folosită în industrie, transport, agricultură, iluminat

Termocentralele: Turceni (cea mai mare), Rogojelu, Bucureşti, Brazi, Luduş – Iernut, Mintia – Deva, Borzeşti.
Hidrocentrale: ponderea actuală a hidroenergiei în structura energiei electrice este relativ redusă, deşi există numeroase hidrocentrale:
• Dunăre: Porţile de Fier I., II.,
• Bistriţa: Izvoru-Muntelui,
• Argeş: Vidraru,
• Buzău: Siriu,
• Lotru: Vidra,
• Someş: Făntânele.
Atomocentrală: Cernavodă.
Energia apelor termale: Câmpia de Vest.
Energia solară: C. Română, Litoral.

Geografia Romaniei: Industria – Industria energetică şi industria energiei electrice

Industria extractivă (resursele energetice)
a. ) Cărbuni
Cărbuni sunt folosiţi ca materie primă în industria chimică, la obţinerea fontei, combustibil în termocentrale şi pentru încălzirea locuinţelor.
Cărbuni sunt:
• superior (antracit, huilă),
• inferior (cărbune brun, lignit, turbă).
Repartiţia zăcămintelor:
• Antracit: Schela (jud. Gorj);
• Huilă: Depr. Petroşan, m-ţii Banatului;
• Cărbune brun: Depr. Comâneşti, Bazinul Ţebea;
• Lignit: Pod. Getic: Bazinul Motru-Rovinari, Subcarpaţi: Bazinul Ceptura, Bazinul Filipeşti;
• Turbă: Vatra Dornei, Borsec.

b. ) Extracţia şi prelucrarea petrolului
Sunt relativ modeste din cauza exploatării lor îndelungate (de peste 150 ani). Folosit ca materie primă în industria chimiei, industria energetică.
Zone de extracţii:
• Subcarpaţii Moldovei: Depr. Tazlău – Caşin;
• Subcarpaţii Curburii: Jud. Prahova, Dâmboviţa, Buzău;
• Subcarpaţii Getici: Băbeni, Albeni;
• Podişul Getic: Ţicleni, Bâlteni;
• Câmpia Română: zona Videle;
• Câmpia de Vest: Suplacu de Barcău;
• Platforma continentală a Mării-Negre.
Rafinării: Borzeşti, Dărmăneşti, Ploieşti, Midia-Năvodari, Suplacu de Barcău, Timişoara.
Continue reading