Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiect: Proiectele politice romanesti din secolele XVIII-XIX si infaptuirea lor

Idei principale:
> Precizarea unui proiect politic romanesc elaborat in secolul al XVIII-lea
> Precizarea a doua proiecte politice elaborate in prima jumatate a secolului al XIX-lea
> Prezentarea unei actiuni din a doua jumatate a secolului al XIX-lea prin care s-a infaptuit una din ideile promovate in proiectele elaborate
> Formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice in Romania in aceasta perioada

Specifică celei de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi secolul al XIX-lea este transformarea prin care societatea română a trecut, Problema Orientală, actuală în acea perioadă, şi astfel conjunctura politică internaţională, au condus la naşterea României moderne.
Continue reading