Geografia Romaniei: Clima

România are o climă temperat continentală de tranziţie.
Factori care influenţează clima
• aşezarea pe Glob: paralela de 45 °C latitudine nordică arată că România este situată în mijlocul zonei de climă temperată;
• aşezarea în Europa Centrală: determină caracterul continental, determină situarea ţării noastre în zona de tranziţie a influenţelor temperată şi continentală;
• relieful: determină zonarea climei pe altitudini;
• Marea Neagră: influenţa ei se resimte numai pe o fâşie de 15-25 km de-a lungul litoralului.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Campia Romana

campia romana
Limitele:
• (N) Podişul Moldovei, Subcarpaţii Curburii, Pod. Getic,
• (V) Dunărea,
• (E) Dunărea,
• (S) Dunărea.
Poziţia geografică: este situată in sudul ţării de-a lungul Dunării.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Dealurile de Vest

dealurile de vest
Limitele:
• (N) Valea Someşului,
• (V) Câmpia de Vest,
• (S) Valea Nerei,
• (E) Carpaţii Occidentali, Pod. Transilvaniei.
Poziţia geografică: sunt situaţi în partea vestică a ţării.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Moldovei

podisul moldovei
Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (V) Obcinele Bucovinei, Subcarpaţii Moldovei,
• (S) Câmpia Română,
• (E) Valea Prutului.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Podisul Transilvaniei

podisul transilvaniei
Poziţia geografică: ocupă partea centrală şi de nord-vest a Transilvaniei.
Limitele:
• (N) Dealurile de Vest,
• (V) Carpaţii Occidentali,
• (S) Carpaţii Meridionali,
• (E) Carpaţii Orientali.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Subcarpatii

Limitele:

• Valea Moldovei,
• Valea Motrului.
Poziţia geografică este situată la exteriorul Carpaţilor Orientali şi Meridionali.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Carpatii Occidentali

 

carpatii occidentali

Limitele:
• (N) Valea Barcăului, Valea Someşului,
• (V) Dealurile de Vest, Câmpia de Vest,
• (S) Defileul Dunării,
• (E) Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Carpatii Meridionali

carpatii meridionali
Limitele:
• (E) Valea Prahovei,
• (V) Culoarul Timiş-Cerna-Bistra,
• (S) Subcarpaţii Curburii, Subcarpaţii Getici, Podişul Mehedinţi,
• (N) Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
Continue reading

Geografia Romaniei: Relieful – Carpatii Orientali

carpatii orientali

Limitele:
• (N) Graniţa cu Ucraina,
• (E) Pod. Sucevei, Subcarpaţii Moldovei,
• (S) Valea Prahovei,
Continue reading