Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Irlanda

irlanda
Suprafaţa: 70 mii km2.
Populaţia: 3,6 milioane.
Capitala: Dublin.

Aşezarea geografică:
• Este aşezată pe Insula Irlanda,
• Este înconjurată de apele Oceanului Atlantic.

Relieful:
• Mai ales câmpii joase, înconjurate de munţi scunzi (sub 1000 de m).
Clima: temperat oceanic.

Apele:
• Râuri numeroase, dar scurte,
• Multe lacuri glaciare.

Vegetaţia:
• Păşuni şi iăneţe,
• Ţara cu cele mai reduse suprafeţe împădurite. Populaţia:
• Densitate foarte redusă.
• Populaţia este concentrată în capital.

Oraşele: Limerick, Cork, Kingstown, Galway. Economia: dezvoltată.
Resursele: minereuri de fier, bauxită, cărbuni.

Agricultura:
Specializată în creşterea animalelor (bovine, ovine).
Pe suprafeţe reduse se cultivă cereale, cartofi, sfeclă de zahăr.

Industria: industria alimentară, industria textilă, industria metalurgiei neferoase, industria informaticii, industria farmaceutică.

Turismul:
• Bine dezvoltat,
• Peisajele irlandeze,
• Oraşul Dublin.