Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Luxemburg

luxemburg
Suprafaţa: 2600 km2.
Populaţia: 412000.
Capitala: Luxembourg.

Aşezarea geografică:
• în vestul Europei,
• Fără ieşire la mare.

Relieful:

  • In nord o prelungire a podisului Aren,
  • In sud o campie deluroasa.

Clima: temperat-oceanic.
Apele: Moselle.

Vegetaţia: păduri de foioase (fag şi stejar). Populaţia:
• Număr redus de locuitori.
• Densitate mare 178 loc/ km2.

Economia: economie foarte dezvoltată.

Resursele: minereuri de fier.

Agricultura:
• Bazată pe creşterea animalelor.
• Se cultivă: cereale, cartofi.

Industria:
• Cea mai importantă este siderurgia.

Turismul: foarte dezvoltat.

Belgia, Olanda şi Luxemburg formează o uniune economică fondată în anul 1947 şi numită Benelux.