Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Marea Britanie

mareabritanie
Suprafaţa: 244 mii km2.
Populaţia: 58 de milioane.
Capitala: Londra.

Aşezarea geografică:
• în nord-vestul Europei,
• Cel mai mare stat insular al Europei,
• Este alcătuită din Anglia, Scoţia, ţara Galilor, Irlanda de Nord.

Relieful:
• Predominant montan dar cu altitudini joase,
• Munţii fiind puternic erodaţi,
• Cele mai importante sunt:
• M-ţii Grampiani,
• M-ţii Cheviot,
• M-ţii Penini,
• Câmpia Londrei,
• Podişul Scoţian.

Clima: temperat oceanic, mai blândă, cu ploi, ceţuri frecvente iarna.

Apele: Tamisa, Severn.

Vegetaţia:
• Păduri de foioase reduse,
• Vegetaţia dominantă păşunile.
Continue reading