Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiecte: Romania si marile puteri de la criza orientala la marile aliante a secolului XX

Idei principale:
> Numirea a două mari puteri implicate în criza orientală
> Menționarea a unui fapt istoric prin care s-a implicat România și cauza acestuia
> Prezentarea unui fapt istoric prin care România s-a alăturat marilor puteri
> Formarea unui punct de vedere propriu

Cele mai importante etape ale propriului traseu naţional, marcate prin unirea principatelor, obţinerea independenţei faţă de Imperiul Otoman şi realizarea unităţii naţionale depline, s-au decurs după jumătatea secolului al XlX-lea şi primele decenii a secolului al XX-lea.
Continue reading

Modele de subiecte: Implicarea Romaniei in relatiile internationale, de la criza orientala la marile aliante ale secolului al XX-lea

Idei principale:
> Precizările secolului în care s-au instaurat stalinismul și național-comunismul
> Menționarea a câte unui obiectiv urmărit de România prin implicarea sa în “criza orientală”, respectiv în relațiile internaționale
> Prezentarea unui eveniment internațional și precizarea unei consecințe
> Menționarea unei asemănări și a unei deosebiri dintre acțiunile desfășurate de România pe plan internațional, pe parcusul secolului al XX-lea
> Formularea unui punct de vedere propriu.

Perioada anilor 1875-76 a însemnat începerea unei noi etape a „problemei orientale”, mişcările insurecţionale din Bosnia – Herţegovina, Bulgaria şi războiul sârbo- muntenegreano-otoman, oferind Rusiei posibilitatea de a interveni în zonă, sub pretextul protejării creştinilor din Balcani.
Continue reading

Sinteze teoretice: Romania si concertul european – de la criza orientala la marile aliante ale secolului al XX-lea

Secolul al XVIII-lea
Afirmarea chestiunii orientale în secolului al XVIIWea s-a conturat când moştenirea Imperiului Otoman s-a aflat în criză, iar Imperiul Habsburgic şi Rusia au disputat asupra ei, Susţinerea imperiului a fost menţinută de Anglia şi Franţa, care îşi aveau interesele proprii. în ceea ce priveşte România, Ţările Române au devenit teatru de război, au avut loc şase războaie ruso-austro-turce. Ţările au suferit mari pierderi teritoriale, în urma păcii de la Passarowitz, Banat şi Oltenia a ajuns sub stăpânire habsburgică, în 1812 Basarabia sub stăpânire rusă. Regimul domnianţiei otomane a fost la început regimul fanariot în Ţările Române, agravând dominanţa otomană, şi, în ciuda acestei realităţi, Ţările Române au fost considerate ca având un statut internaţional distinct cu Imperiul Otoman.

Secolul al XIX-lea
În perioada aceasta s-a conturat statutul juridic internaţional al Ţărilor Române. Chestiunea Orientală s-a menţinut în această perioadă, a crescut influenţa Rusiei în zonă şi astfel a fost înlăturat regimul fanariot în 1822 şi în 1826 s-a instaurat protectoratul rusesc, Protectoratul rus a durat 27 de ani, s-a caracterizat prin ocupaţia militară ţaristă până-n 1834 Şi reorganizarea celor două principate. S-au elaborat Regulamentele Organice. Rusia a înfrâns Revoluţia din 1848 a Ţârilor Româneşti, autonomia a ajuns să se restrângă. O nouă fază a chestiunii orientale a fost Congresul de Pace de la Paris, 1856, care a pus capăt războiului din Crimeea şi a pus capăt protectoratului rus. După acesta a fost abordată problema unirii, fiind văzută de Marile Puteri ca soluţie pentru realizarea unui stat tampon sub garanţie colectivă, pentru stăvilirea expansiunii Rusiei. După unirea celor două principate, prin dubla alegere al lui Al. I. Cuza, pe fondul chestiunii orientale, s-a declanşat lupta românilor pentru cucerirea independenţei.
Continue reading