Cuprins modele de subiecte istorie:

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Evoluția Principatelor Române, respectiv a României în secolele XVIII – XX
Sistemul constituțional în România
Constituțiile românești
Constituțiile României în epoca modernă și contemporană
Proiectele politice românești din secolele XVIII-XIX și înfăptuirea lor
Proiecte politice din epoca modernă
Statul român modern
Evoluția statului român modern
Realizarea României Mari
România postbelică
România în perioada postbelică
Evoluția României în perioada postbelică
Stalinism și național-comunism în România
Disidența anticomunistă în România
Național-comunism și disidența anticomunistă în România postbelică
România de la stalinism la național-comunism
Modelul stalinist în România
Regimul comunist în România
România în perioada stalinistă
Implicarea României în relațiile internaționale, de la criza orientală la marile alianțe ale secolului al XX-lea
România și marile puteri de la criza orientală la marile alianțe a secolului XX
România în relațiile internaționale ale secolului al XX-lea
România în relațiile internaționale
România în perioada Războiului Rece (1)
România în perioada Războiului Rece (2)

Modele de subiecte: Modelul stalinist in Romania

Idei principale:
> Precizarea epocii istorice în care s-a consolidat regimul stalinist în România
> Menționarea a unui motiv a impunerii modelului stalinist și prezentarea unei consecințe pe plan intern
> Menționarea a două acțiuni întreprinse de România pe plan extern în această perioadă și o consecință a acesteia
> Formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea modelului stalinist în România

Începutului secolului al XX-lea a adus multe schimbări pentru statul român, cele de după al doilea Război Mondial fiind de importanţă mai mare însă. România a hotărât intrarea în război pe partea Antantei, astfel Armata Roşie, care atunci a fost considerată ca armata eliberatorie a ocupat defapt România şi a jucat un rol esenţial în instaurarea regimului comunist. Cu puţin după abdicarea regelui Mihai noile forţe politice au reuşit să preia controlul aproape în totalitate, la început instaurând regimul de “democraţie popualră”. Regimul adoptat adat o complet altă direcţie evoluţiei ţării şi a dorinţei de a crea o Românie modernă, a transformat complet tot ce s-a obţinut până atunci şi a luat sfârşit în anul 1989.
Continue reading