Cuprins geografia Europei

Spatiul European
Relieful major
Tipuri genetice de relief
Clima
Tipuri de climat
Hidrografie
Zonele biopedoclimatice
Populatia si caracteristicile ei geodemografice
Activitatile economice
Agricultura
Industria
Caile de comunicatie si transporturile
Schimburi comerciale
Turismul
Uniunea europeana
Tarile europene:
Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Ungaria
Austria
Italia
Spania
Portugalia
Grecia
Bulgaria
Slovenia
Malta
Cipru
Marea Britanie
Irlanda
Olanda
Belgia
Luxemburg
Franta
Danemarca
Suedia
Finlanda
Tarile baltice: Estonia, letonia, lituania

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Olanda

olanda
Suprafaţa: 40 mii km2.
Populaţia: 15,5 milioane.
Capitala: Haga, Amsterdam

Aşezarea geografică:
• în vestul Europei,
• Are ieşire la Marea Nordului

Relieful:
• Predominant de câmpie, altitudini reduse (sub nivelul mării sau între o şi 20 m).

Clima: temperat oceanic.

Apele: Rin, Maas, Shelde.

Vegetaţia:
• Sud păduri de foioase,
• în mare parte vegetaţia a fost înlocuită cu culturi agricole. Populaţia:
• Densitate foarte ridicată 393 loc/km2.
• Populaţie peste 90% urbană.

Oraşele: Rotterdam, Utrecht, Eindhoven.

Economia
• Foarte dezvoltată.

Resursele: gaze naturale.

Agricultura:
• Cea mai performantă din lume.
• Specializată în creşterea animalelor (porcine, bovine).
• Cultura plantelor: cartofi, sfecla de zahăr, plante furajere, flori (cel mai mare exportator mondial de flori).