Cuprins geografia Romaniei

Pozitia geografica, granitele de stat si suprafata
Relieful
Relieful – Carpatii Orientali
Relieful – Carpatii Meridionali
Relieful – Carpatii Occidentali
Relieful – Subcarpatii
Relieful – Podisul Transilvaniei
Relieful – Podisul Moldovei
Relieful – Podisul Dobrogei
Relieful – Podisul Getic
Relieful – Podisul Mehedinti
Relieful – Dealurile de Vest
Relieful – Campia de Vest
Relieful – Campia Romana
Relieful – Lunca si Delta Dunarii
Clima
Hidrografia – Dunarea
Hidrografia – Lacurile
Hidrografia – Apele subterane
Hidrografia – Marea neagra
Corelatii – Biopedoclimatice – Campiile
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri joase (300 – 500m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri inalte (500 – 800m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini joase sub (800 – 1000m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini mijlocii si inalte
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti foarte inalti (peste 1600 – 1800m)
Populatia
Populatia – Asezarile omenesti
Populatia – Organizarea administrativ teritoriala
Agricultura
Agricultura – cultura plantelor
Agricultura – cresterea animalelor
Industria energetica si industria energiei electrice
Industria energiei electrice folosita in industrie, transport, agricultura, iluminat
Industria metalurgica
Industria extractia materialelor de constructii si industria de prelucrare
Industria lemnului
Industria chimica
Caile de comunicatie si transporturile
Romania in organizatiile internationale

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Slovacia

slovacia
Suprafaţa: 50 mii km2.
Populaţia: 5,4 milioane.
Capitala: Bratislava.
Aşezarea geografică: este situată în Europa centrală.

Relieful:
• Predomină munţii,
• M-ţii. Carpaţii, Câmpia Dunării.

Clima: temperat continentală.
Apele: Dunăre.
Vegetaţia: păduri de foioase şi conifere, păşuni alpine
Continue reading

Geografia Europei: Statele continentului Europa – Polonia

polonia
Suprafaţa: 311 mii km2.
Populaţia: 38 milioane.
Capitala: Varşovia.
Aşezarea geografică:
• în partea centrală a
Europei.
• Are ieşire la Marea Baltică

Relieful:
• Predominant câmpie,
• De la nord spre sud altitudinile cresc treptat,
• Cele mai importante unităţi: Câmpia Poloneză, Colinele Pomeraniei, Colinele Mazuriei, Munţii Sudeţi, Munţii Carpaţii (M-ţii Beskizi).

Clima: temperat continental de tranziţie.
Apele: Odra, Vistula, Bug, S.
Continue reading

Geografia Europei: Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
• Robert Schumann ministrul francez al Afacerilor Externe propunea crearea unei Comunităţi Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
• în 1950 s-a înfiinţat CECO, ce a reunit şase ţări: Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Italia şi Franţa.
• La 25 martie 1957, la Roma se semnează Tratatul de instruire a Comunităţii Economice Europene (CEE).
• Obiectivele acestui organism au vizat crearea unui pieţe comune şi dezvoltarea economică a CEE prin armonizarea politicilor economice ale statelor membre.
• 1959 Belgia lansează ideea de unificare într-o singură instituţie a înaltei Autorităţi a CECO.
• La 8 Aprilie 1965 s-a semnat tratatul de instituire a Comisiei Europene Unice şi a unui singur Consiliu de Miniştri pentru CEE.
• în 1973, în CEE, intră trei mari state: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie.
• în 1981 devine stat membru şi Grecia.
• în 1986 intră Portugalia şi Spania.
• în februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht (Olanda), intrat în vigoare în 1993 prin care Comunitatea Economică Europeană se transforma în Uniunea Europeană. Acest tratat prevedea: piaţa europeană comună, uniune politică, cetăţenie comună, politică comună (în domeniul dezvoltării industriale, al cercetării ştiinţifice al protecţiei mediului, al transporturilor).
• în 1995 devin membre ale UE şi Austria, Finlanda şi Suedia, ajungându-se la 15 ţări membre UE.
• 2004 s-a înregistrat cel mai mare val de aderare de extindere, când intră: Cehia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Litvania, Slovenia, Polonia şi Ungaria.
• Din anul 2007 devin membre ale UE România şi Bulgaria, ajungându-se la 27 state membre.
Continue reading

Geografia Europei: Spatiul European

Suprafaţa: 10,17 milioane km2 (penultimul continent ca suprafaţă).
Populaţia: 700 milioane; (al 3-lea dintre continentele lumii).
Poziţia geografică:
• este situată în întregime în Emisfera Nordică, desfaşurându-se latitudinal pe circa 4000 km, şi longitudinal pe 6000 km;
• formează o singură masă continentală, împreună cu Asia. Poate fi împărţită în Europa continentală şi Europa peninsulară.
Limitele:
• (N) Oceanul Arctic,
• (V) Oceanul Atlantic,
• (S) Marea Mediterană,
• (E) M-ţii. Ural, fluvial Ural, Marea Caspică, M-ţii Caucazieni.
Punctele extreme:
• (N) Capul Nord la 7i°o8’ latitudine nordică,
• (V) Capul Roca la 9°345 longitudine vestică,
• (S) Capul Marroqui la 36° latitudine nordică,
• (E) Munţii Ural la 67°305 longitudine estică.
Mările aferente, care înconjoară Europa sunt:
• (N) Marea Barents, Marea Albă, Marea Norvegiei, Marea Nordului, Marea Mânecii, Marea Baltică,
• (S) Marea Mediterană (cu Marea Ligurică, Marea Tireniană, Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea Egee) Marea Neagră, Marea Azov, Marea Marmară.
Continue reading

Geografia Romaniei: Populatia – Organizarea administrativ teritoriala

harta-romania1
Din punct de vedere administrativ-teritorial România este împărţit pe judeţe, municipii, oraşe şi comune.
Judeţele: România cuprinde 41 de judeţe.
Municipii: sunt 84 de municipii din care 41 sunt municipii de reşedinţă de judeţ, 43 alte municipii.
Oraşele: sunt un număr de peste 268.
Comunele: sunt aproape 2700 de comune cu peste 13000 sate.

Geografia Romaniei: Populatia – Asezarile omenesti

Satele
Satul este aşezarea umană care este formată din:
• Vatră (perimetrul construibil)
• Moşie (hotar)
• Populaţie
Clasificarea satelor:
a. ) Clasificarea satelor după nr. locuitorilor:
• Sate mici (sub 500 loc.)
• Sate mijlocii (500-1500 loc.)
• Sate mari (1500-3000 loc.)
• Sate foarte mari (peste 3000 de loc.)
b. ) Clasificarea satelor după formă:
• Sate risipite – zonele de munte
• Sate răsfirate – zonele de deal
• Sate adunate – zonele de câmpie
c.) Clasificarea satelor după activităţile economice:
• Satele cu caracter predominant agricol
• Satele cu activităţi complementare agriculturii: pescuit, exploatarea şi prelucrarea lemnului
• Satele cu activităţi economice: minerit, activităţi balneoclimaterice, de transport.

Importanţa satului:
• Păstrarea tradiţiilor
• Furnizarea materiei prime agricole
Continue reading

Geografia Romaniei: Populatia

Evoluţia numerică a populaţiei:
• în ultimele şapte decenii numărul populaţiei a crescut de la 14,2 milioane la 23,2 milioane de locuitori.
• Numărul populaţiei este de 21,7 milioane (2002).
• Sporul natural este negativ, ajungând în prezent la -1,5%o.
• Sporul natural reprezintă diferenţa dintre natalitate şi mortalitate într-un an, la mia de locuitori.
• Natalitate: reprezintă numărul născuţilor vii într-un an la mia de locuitori (10,5%o).
• Mortalitatea: reprezintă numărul deceselor într-un an, la mia de locuitori (12%o).

Densitatea populaţiei:
• Densitatea medie a populaţiei este 91 loc/km2.
• Densităţiile cele mai mici se întâlnesc în zonele muntoase şi zonele secetoase: Carpaţii, Delta – Dunării, Pod. Dobrogei, Câmpia Bărăganului.
• Densităţile cele mai mari: se întâlnesc în oraşele mari şi foarte mari din regiunile: Câmpia Vlăsiei, Câmpia Ploieştilor, Pod. Sucevei, culoarul Şiretului. Pe judeţe: cele mai mari densităţi se află în jud. Prahova şi cele mai mici în judeţul Tulcea.

Structura pe grupa de vârste
• 0-20 ani – 28%,
• 20-60 ani – 55%,
• Peste 60 de ani – 17%.
Din populaţia ţării bărbaţii reprezintă 49%, iar femeile 51%.
Continue reading