Cuprins geografia Romaniei

Pozitia geografica, granitele de stat si suprafata
Relieful
Relieful – Carpatii Orientali
Relieful – Carpatii Meridionali
Relieful – Carpatii Occidentali
Relieful – Subcarpatii
Relieful – Podisul Transilvaniei
Relieful – Podisul Moldovei
Relieful – Podisul Dobrogei
Relieful – Podisul Getic
Relieful – Podisul Mehedinti
Relieful – Dealurile de Vest
Relieful – Campia de Vest
Relieful – Campia Romana
Relieful – Lunca si Delta Dunarii
Clima
Hidrografia – Dunarea
Hidrografia – Lacurile
Hidrografia – Apele subterane
Hidrografia – Marea neagra
Corelatii – Biopedoclimatice – Campiile
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri joase (300 – 500m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Dealuri si podisuri inalte (500 – 800m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini joase sub (800 – 1000m)
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti cu altitudini mijlocii si inalte
Corelatii – Biopedoclimatice – Munti foarte inalti (peste 1600 – 1800m)
Populatia
Populatia – Asezarile omenesti
Populatia – Organizarea administrativ teritoriala
Agricultura
Agricultura – cultura plantelor
Agricultura – cresterea animalelor
Industria energetica si industria energiei electrice
Industria energiei electrice folosita in industrie, transport, agricultura, iluminat
Industria metalurgica
Industria extractia materialelor de constructii si industria de prelucrare
Industria lemnului
Industria chimica
Caile de comunicatie si transporturile
Romania in organizatiile internationale

Geografia Romaniei: Romania in organizatiile internationale

România şi relaţiile ei internaţionale
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
• reuneşte aproape toate statele lumii;
• are numeroase organisme proprii: FAO, OMS, OMM, UNESCO.

România face parte din diferite organizaţii şi organisme europene, dintre care cele mai importante sunt Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Statelor Central Europene.
Relaţii comerciale
Ţara noastră are relaţii comerciale cu majoritatea ţărilor lumii.

Exporturile româneşti sunt dominate de articole manufacturate (confecţii, încălţăminte, mobilă), maşini, echipamente şi mijloace de transport.
Importurile româneşti sunt dominate de produsele finite: autoturisme, aparatură şi echipamente electrice, materii prime, gaze naturale, minereuri de fier şi neferoase.